Storebø Brygge Næring 3 As
Juridisk navn:  Storebø Brygge Næring 3 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Alfa Bygget Møgster Management As Fax:
5392 Storebø 5396 Vestre Vinnesvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918835555
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-63.83%
Egenkapital  
  
-145.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -77.000 -47.000
Egenkapital: -24.000 53.000
Regnskap for  Storebø Brygge Næring 3 As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -77.000 -47.000
Finans -77.000 -47.000
Resultat før skatt -77.000 -47.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -77.000 -47.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.427.000 2.276.000
Sum eiendeler 2.427.000 2.276.000
Sum opptjent egenkapital -124.000 -47.000
Sum egenkapital -24.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.451.000 2.223.000
Sum gjeld og egenkapital 2.427.000 2.276.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -77.000 -47.000
Finans -77.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -77.000 -47.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 2.327.000 2.176.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 2.427.000 2.276.000
Sum eiendeler 2.427.000 2.276.000
Sum opptjent egenkapital -124.000 -47.000
Sum egenkapital -24.000 53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.451.000 2.223.000
Sum kortsiktig gjeld 2.451.000 2.223.000
Sum gjeld og egenkapital 2.427.000 2.276.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 53.000
Likviditetsgrad 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 2.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0
Gjeldsgrad -102.1 41.9
Total kapitalrentabilitet 0 0
Signatur
12.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex