Storebø Brygge Næring 2 As
Juridisk navn:  Storebø Brygge Næring 2 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Møgster Management Alfa Bygget Fax:
5392 Storebø 5396 Vestre Vinnesvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 918835539
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/22/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Møgster Management As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-33.33%
Egenkapital  
  
-179.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -76.000 -57.000
Egenkapital: -34.000 43.000
Regnskap for  Storebø Brygge Næring 2 As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -76.000 -57.000
Finans -76.000 -57.000
Resultat før skatt -76.000 -57.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -76.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 2.397.000 2.735.000
Sum eiendeler 2.397.000 2.735.000
Sum opptjent egenkapital -134.000 -57.000
Sum egenkapital -34.000 43.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.431.000 2.693.000
Sum gjeld og egenkapital 2.397.000 2.736.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0
Driftskostnader 0 0
Driftsresultat 0 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -76.000 -57.000
Finans -76.000 -57.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -76.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 2.298.000 2.635.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 2.397.000 2.735.000
Sum eiendeler 2.397.000 2.735.000
Sum opptjent egenkapital -134.000 -57.000
Sum egenkapital -34.000 43.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.431.000 2.693.000
Sum kortsiktig gjeld 2.431.000 2.693.000
Sum gjeld og egenkapital 2.397.000 2.736.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -34.000 42.000
Likviditetsgrad 1 1 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet -1.4 1.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0 0
Gjeldsgrad -71.5 62.6
Total kapitalrentabilitet 0 0
Signatur
12.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
12.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex