Storebø Bil & Traktor As
Juridisk navn:  Storebø Bil & Traktor As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47614187
Solevegen 65 Solevegen 65 Fax:
5943 Austrheim 5943 Austrheim
Fylke: Kommune:
Vestland Austrheim
Org.nr: 997806948
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/1/2012 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon AS
Regnskapsfører: Regnskapkompetanse As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.71%
Resultat  
  
910.45%
Egenkapital  
  
261.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 7.350.000 5.623.000 4.659.000 4.125.000 4.531.000
Resultat: 543.000 -67.000 191.000 -205.000 228.000
Egenkapital: 550.000 152.000 204.000 63.000 225.000
Regnskap for  Storebø Bil & Traktor As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 7.350.000 5.623.000 4.659.000 4.125.000 4.531.000
Driftskostnader -6.715.000 -5.575.000 -4.322.000 -4.198.000 -4.266.000
Driftsresultat 634.000 48.000 337.000 -73.000 266.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -91.000 -116.000 -147.000 -134.000 -40.000
Finans -91.000 -116.000 -146.000 -132.000 -38.000
Resultat før skatt 543.000 -67.000 191.000 -205.000 228.000
Skattekostnad -120.000 7.000 -50.000 43.000 -61.000
Årsresultat 423.000 -61.000 141.000 -162.000 166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.755.000 1.740.000 1.981.000 1.929.000 131.000
Sum omløpsmidler 1.473.000 1.152.000 1.312.000 1.143.000 1.184.000
Sum eiendeler 3.228.000 2.892.000 3.293.000 3.072.000 1.315.000
Sum opptjent egenkapital 520.000 122.000 174.000 33.000 195.000
Sum egenkapital 550.000 152.000 204.000 63.000 225.000
Sum langsiktig gjeld 1.558.000 1.766.000 2.066.000 1.730.000 80.000
Sum kortsiktig gjeld 1.119.000 974.000 1.024.000 1.278.000 1.010.000
Sum gjeld og egenkapital 3.227.000 2.892.000 3.294.000 3.071.000 1.315.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.371.000 5.601.000 4.803.000 3.984.000 4.531.000
Andre inntekter -21.000 22.000 -144.000 141.000 0
Driftsinntekter 7.350.000 5.623.000 4.659.000 4.125.000 4.531.000
Varekostnad -2.643.000 -2.352.000 -2.236.000 -2.143.000 -2.286.000
Lønninger -2.398.000 -1.794.000 -1.194.000 -1.087.000 -971.000
Avskrivning -90.000 -122.000 -153.000 -129.000 -52.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.609.000 -1.264.000 -817.000 -817.000 -915.000
Driftskostnader -6.715.000 -5.575.000 -4.322.000 -4.198.000 -4.266.000
Driftsresultat 634.000 48.000 337.000 -73.000 266.000
Finansinntekter 0 0 1.000 2.000 2.000
Finanskostnader -91.000 -116.000 -147.000 -134.000 -40.000
Finans -91.000 -116.000 -146.000 -132.000 -38.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -25.000 0 0 0 0
Årsresultat 423.000 -61.000 141.000 -162.000 166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 43.000 0
Fast eiendom 1.637.000 1.646.000 1.707.000 1.768.000 0
Maskiner anlegg 0 0 17.000 33.000 0
Driftsløsøre 107.000 94.000 257.000 74.000 125.000
Sum varige driftsmidler 1.744.000 1.740.000 1.981.000 1.875.000 125.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 0 0 11.000 5.000
Sum anleggsmidler 1.755.000 1.740.000 1.981.000 1.929.000 131.000
Varebeholdning 607.000 581.000 624.000 596.000 618.000
Kundefordringer 453.000 434.000 476.000 273.000 380.000
Andre fordringer 162.000 137.000 140.000 270.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 251.000 0 71.000 4.000 40.000
Sum omløpsmidler 1.473.000 1.152.000 1.312.000 1.143.000 1.184.000
Sum eiendeler 3.228.000 2.892.000 3.293.000 3.072.000 1.315.000
Sum opptjent egenkapital 520.000 122.000 174.000 33.000 195.000
Sum egenkapital 550.000 152.000 204.000 63.000 225.000
Sum avsetninger til forpliktelser 23.000 0 7.000 0 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 153.000 76.000 192.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.558.000 1.766.000 2.066.000 1.730.000 80.000
Leverandørgjeld 466.000 392.000 439.000 509.000 475.000
Betalbar skatt 97.000 0 0 0 43.000
Skyldig offentlige avgifter 342.000 273.000 261.000 226.000 193.000
Utbytte -25.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 214.000 157.000 247.000 351.000 298.000
Sum kortsiktig gjeld 1.119.000 974.000 1.024.000 1.278.000 1.010.000
Sum gjeld og egenkapital 3.227.000 2.892.000 3.294.000 3.071.000 1.315.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 354.000 178.000 288.000 -135.000 174.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.2 1.3 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 0.6 0.7 0.5 0.6
Soliditet 1 5.3 6.2 2.1 17.1
Resultatgrad 8.6 0.9 7.2 -1.8 5.9
Rentedekningsgrad 7 0.4 2.3 -0.5 6.7
Gjeldsgrad 4.9 1 15.1 47.7 4.8
Total kapitalrentabilitet 19.6 1.7 10.3 -2.3 20.4
Signatur
29.02.2012
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex