Storebø As
Juridisk navn:  Storebø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90706759
Knivhaugen 2 Knivhaugen 2 Fax: 56180194
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 989995138
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/20/2006
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-85.76%
Resultat  
  
-607.69%
Egenkapital  
  
-54.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 83.000 583.000 749.000 892.000 1.861.000
Resultat: -132.000 26.000 -152.000 -418.000 -378.000
Egenkapital: -380.000 -246.000 -272.000 47.000 368.000
Regnskap for  Storebø As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 83.000 583.000 749.000 892.000 1.861.000
Driftskostnader -215.000 -560.000 -904.000 -1.304.000 -2.233.000
Driftsresultat -132.000 24.000 -154.000 -412.000 -372.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 7.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -12.000 -9.000
Finans 0 2.000 3.000 -5.000 -5.000
Resultat før skatt -132.000 26.000 -152.000 -418.000 -378.000
Skattekostnad -2.000 0 -168.000 98.000 96.000
Årsresultat -134.000 26.000 -320.000 -321.000 -281.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 168.000 70.000
Sum omløpsmidler 142.000 169.000 248.000 334.000 1.243.000
Sum eiendeler 142.000 169.000 248.000 502.000 1.313.000
Sum opptjent egenkapital -480.000 -346.000 -372.000 -53.000 268.000
Sum egenkapital -380.000 -246.000 -272.000 47.000 368.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 520.000 416.000 520.000 455.000 945.000
Sum gjeld og egenkapital 142.000 170.000 248.000 502.000 1.313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 59.000 583.000 748.000 892.000 1.861.000
Andre inntekter 24.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 83.000 583.000 749.000 892.000 1.861.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -63.000 -283.000 -545.000 -870.000 -1.772.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -152.000 -277.000 -359.000 -434.000 -461.000
Driftskostnader -215.000 -560.000 -904.000 -1.304.000 -2.233.000
Driftsresultat -132.000 24.000 -154.000 -412.000 -372.000
Finansinntekter 0 2.000 3.000 7.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -12.000 -9.000
Finans 0 2.000 3.000 -5.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -134.000 26.000 -320.000 -321.000 -281.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 168.000 70.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 168.000 70.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 43.000 91.000 136.000 820.000
Andre fordringer 122.000 88.000 125.000 134.000 150.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 39.000 32.000 64.000 274.000
Sum omløpsmidler 142.000 169.000 248.000 334.000 1.243.000
Sum eiendeler 142.000 169.000 248.000 502.000 1.313.000
Sum opptjent egenkapital -480.000 -346.000 -372.000 -53.000 268.000
Sum egenkapital -380.000 -246.000 -272.000 47.000 368.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 281.000 167.000 198.000 92.000 72.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 13.000 37.000 38.000 238.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 38.000 36.000 75.000 94.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 520.000 416.000 520.000 455.000 945.000
Sum gjeld og egenkapital 142.000 170.000 248.000 502.000 1.313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -378.000 -247.000 -272.000 -121.000 298.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.5 0.7 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.4
Soliditet -267.6 -144.7 -109.7 9.4 28.0
Resultatgrad 4.1 -20.6 -46.2 -20.0
Rentedekningsgrad -34.3 -40.9
Gjeldsgrad -1.4 -1.7 -1.9 9.7 2.6
Total kapitalrentabilitet 15.3 -60.9 -80.7 -28.0
Signatur
24.07.2006
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Ulovlig lån/provisjoner til aksjonærer eller ledende personer
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex