Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stordalens Mineralvannfabrikk AS
Juridisk navn:  Stordalens Mineralvannfabrikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37311470
Uelands Gate 6 Uelands Gate 6 Fax: 32720066
3613 Kongsberg 3613 Kongsberg
Fylke: Kommune:
Buskerud Kongsberg
Org.nr: 934142233
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/1983 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.01%
Resultat  
  
-42.68%
Egenkapital  
  
79.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 287.000 368.000 215.000 249.000 403.000
Resultat: 137.000 239.000 124.000 156.000 261.000
Egenkapital: -35.000 -172.000 -411.000 -534.000 -691.000
Regnskap for  Stordalens Mineralvannfabrikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 287.000 368.000 215.000 249.000 403.000
Driftskostnader -151.000 -129.000 -91.000 -93.000 -142.000
Driftsresultat 137.000 239.000 124.000 156.000 261.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 137.000 239.000 124.000 156.000 261.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 137.000 239.000 124.000 156.000 261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000 31.000 35.000 38.000 16.000
Sum omløpsmidler 32.000 95.000 68.000 31.000 8.000
Sum eiendeler 59.000 126.000 103.000 69.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -185.000 -322.000 -561.000 -684.000 -841.000
Sum egenkapital -35.000 -172.000 -411.000 -534.000 -691.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 93.000 298.000 513.000 604.000 715.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000 126.000 102.000 70.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 287.000 368.000 215.000 249.000 287.000
Andre inntekter 0 0 0 0 117.000
Driftsinntekter 287.000 368.000 215.000 249.000 403.000
Varekostnad -76.000 -103.000 -7.000 0 0
Lønninger -57.000 -11.000 -68.000 -82.000 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -5.000 -5.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -11.000 -12.000 -6.000 -137.000
Driftskostnader -151.000 -129.000 -91.000 -93.000 -142.000
Driftsresultat 137.000 239.000 124.000 156.000 261.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 137.000 239.000 124.000 156.000 261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 17.000 20.000 23.000 26.000 0
Driftsløsøre 10.000 11.000 12.000 13.000 16.000
Sum varige driftsmidler 27.000 31.000 35.000 38.000 16.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 27.000 31.000 35.000 38.000 16.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12.000 70.000 16.000 18.000 6.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 19.000 25.000 52.000 13.000 2.000
Sum omløpsmidler 32.000 95.000 68.000 31.000 8.000
Sum eiendeler 59.000 126.000 103.000 69.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -185.000 -322.000 -561.000 -684.000 -841.000
Sum egenkapital -35.000 -172.000 -411.000 -534.000 -691.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 19.000 24.000 19.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 89.000 279.000 489.000 585.000 716.000
Sum kortsiktig gjeld 93.000 298.000 513.000 604.000 715.000
Sum gjeld og egenkapital 58.000 126.000 102.000 70.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -61.000 -203.000 -445.000 -573.000 -707.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1
Soliditet -60.3 -136.5 -402.9 -762.9 -2879.2
Resultatgrad 47.7 64.9 57.7 62.7 64.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.7 -1.7 -1.2 -1.1 -1.0
Total kapitalrentabilitet 236.2 189.7 121.6 222.9 1087.5
Signatur
07.12.2011
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex