Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Brobekk Storcash AS
Juridisk navn:  Storcash Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22956800
Postboks 130 Sentrum Brobekkvn. 80 Fax: 22956840
0102 Oslo 598 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930258008
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 162
Etableringsdato: 10/16/1963
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.73%
Resultat  
  
-17.35%
Egenkapital  
  
19.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.258.713.000 1.225.247.000 1.185.052.000 1.178.113.000 1.084.145.000
Resultat: 29.981.000 36.275.000 36.943.000 40.006.000 45.599.000
Egenkapital: 144.513.000 121.426.000 93.561.000 66.268.000 42.253.000
Regnskap for  Brobekk Storcash AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.258.713.000 1.225.247.000 1.185.052.000 1.178.113.000 1.084.145.000
Driftskostnader -1.229.517.000 -1.190.529.000 -1.146.412.000 -1.136.176.000 -1.033.508.000
Driftsresultat 29.197.000 34.719.000 38.640.000 41.937.000 50.637.000
Finansinntekter 811.000 1.582.000 170.000 57.000 4.338.000
Finanskostnader -27.000 -27.000 -1.866.000 -1.988.000 -9.376.000
Finans 784.000 1.555.000 -1.696.000 -1.931.000 -5.038.000
Resultat før skatt 29.981.000 36.275.000 36.943.000 40.006.000 45.599.000
Skattekostnad -6.894.000 -8.410.000 -9.650.000 -10.699.000 -12.364.000
Årsresultat 23.086.000 27.865.000 27.293.000 29.308.000 33.235.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.150.000 48.861.000 56.454.000 51.540.000 51.412.000
Sum omløpsmidler 185.118.000 205.964.000 128.539.000 133.745.000 153.344.000
Sum eiendeler 240.268.000 254.825.000 184.993.000 185.285.000 204.756.000
Sum opptjent egenkapital 137.133.000 114.047.000 86.182.000 58.889.000 34.874.000
Sum egenkapital 144.513.000 121.426.000 93.561.000 66.268.000 42.253.000
Sum langsiktig gjeld 3.405.000 3.757.000 4.175.000 3.674.000 21.762.000
Sum kortsiktig gjeld 92.351.000 129.642.000 87.257.000 115.342.000 140.741.000
Sum gjeld og egenkapital 240.268.000 254.825.000 184.993.000 185.284.000 204.756.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.241.211.000 1.207.920.000 1.166.146.000 1.160.814.000 1.058.636.000
Andre inntekter 17.503.000 17.327.000 18.906.000 17.299.000 25.509.000
Driftsinntekter 1.258.713.000 1.225.247.000 1.185.052.000 1.178.113.000 1.084.145.000
Varekostnad -1.073.851.000 -1.040.880.000 -994.512.000 -993.183.000 -892.051.000
Lønninger -75.752.000 -74.217.000 -69.671.000 -64.145.000 -57.532.000
Avskrivning -14.774.000 -12.856.000 -11.436.000 -12.688.000 -8.224.000
Nedskrivning 0 -2.000 0 -246.000 -1.773.000
Andre driftskostnader -65.140.000 -62.574.000 -70.793.000 -65.914.000 -73.928.000
Driftskostnader -1.229.517.000 -1.190.529.000 -1.146.412.000 -1.136.176.000 -1.033.508.000
Driftsresultat 29.197.000 34.719.000 38.640.000 41.937.000 50.637.000
Finansinntekter 811.000 1.582.000 170.000 57.000 4.338.000
Finanskostnader -27.000 -27.000 -1.866.000 -1.988.000 -9.376.000
Finans 784.000 1.555.000 -1.696.000 -1.931.000 -5.038.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 23.086.000 27.865.000 27.293.000 29.308.000 33.235.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.469.000 47.830.000 55.818.000 49.579.000 49.234.000
Sum varige driftsmidler 54.469.000 47.830.000 55.818.000 49.579.000 49.234.000
Sum finansielle anleggsmidler 681.000 1.032.000 636.000 1.961.000 2.178.000
Sum anleggsmidler 55.150.000 48.861.000 56.454.000 51.540.000 51.412.000
Varebeholdning 68.735.000 72.193.000 72.812.000 70.842.000 59.946.000
Kundefordringer 8.345.000 9.315.000 7.481.000 11.233.000 11.958.000
Andre fordringer 105.843.000 121.845.000 45.910.000 49.500.000 80.498.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.195.000 2.611.000 2.336.000 2.170.000 941.000
Sum omløpsmidler 185.118.000 205.964.000 128.539.000 133.745.000 153.344.000
Sum eiendeler 240.268.000 254.825.000 184.993.000 185.285.000 204.756.000
Sum opptjent egenkapital 137.133.000 114.047.000 86.182.000 58.889.000 34.874.000
Sum egenkapital 144.513.000 121.426.000 93.561.000 66.268.000 42.253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.405.000 3.757.000 4.175.000 3.674.000 4.611.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.405.000 3.757.000 4.175.000 3.674.000 21.762.000
Leverandørgjeld 59.729.000 98.205.000 63.447.000 68.980.000 58.684.000
Betalbar skatt 7.462.000 9.020.000 9.336.000 9.843.000 825.000
Skyldig offentlige avgifter 8.376.000 7.445.000 4.633.000 4.155.000 6.010.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 16.784.000 14.973.000 9.842.000 32.364.000 75.222.000
Sum kortsiktig gjeld 92.351.000 129.642.000 87.257.000 115.342.000 140.741.000
Sum gjeld og egenkapital 240.268.000 254.825.000 184.993.000 185.284.000 204.756.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 92.767.000 76.322.000 41.282.000 18.403.000 12.603.000
Likviditetsgrad 1 2 1 1.5 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1 0.6 0.6 0.7
Soliditet 60.1 47.7 50.6 35.8 20.6
Resultatgrad 2.3 2.8 3.3 3.6 4.7
Rentedekningsgrad 1081.4 1285.9 20.7 21.1 5.9
Gjeldsgrad 0.7 1.1 1 1.8 3.8
Total kapitalrentabilitet 12.5 14.2 2 22.7 26.8
Signatur
17.10.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex