Brobekk Storcash AS
Juridisk navn:  Storcash Norge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22956800
Postboks 130 Sentrum Brobekkvn. 80 Fax: 22956840
0102 Oslo 598 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 930258008
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 162
Etableringsdato: 10/16/1963
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Norgesgruppen Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.85%
Resultat  
  
38.82%
Egenkapital  
  
-46.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.332.390.000 1.258.713.000 1.225.247.000 1.185.052.000 1.178.113.000
Resultat: 41.619.000 29.981.000 36.275.000 36.943.000 40.006.000
Egenkapital: 76.956.000 144.513.000 121.426.000 93.561.000 66.268.000
Regnskap for  Brobekk Storcash AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.332.390.000 1.258.713.000 1.225.247.000 1.185.052.000 1.178.113.000
Driftskostnader -1.292.370.000 -1.229.517.000 -1.190.529.000 -1.146.412.000 -1.136.176.000
Driftsresultat 40.020.000 29.197.000 34.719.000 38.640.000 41.937.000
Finansinntekter 1.635.000 811.000 1.582.000 170.000 57.000
Finanskostnader -36.000 -27.000 -27.000 -1.866.000 -1.988.000
Finans 1.599.000 784.000 1.555.000 -1.696.000 -1.931.000
Resultat før skatt 41.619.000 29.981.000 36.275.000 36.943.000 40.006.000
Skattekostnad -9.176.000 -6.894.000 -8.410.000 -9.650.000 -10.699.000
Årsresultat 32.443.000 23.086.000 27.865.000 27.293.000 29.308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 45.690.000 55.150.000 48.861.000 56.454.000 51.540.000
Sum omløpsmidler 238.913.000 185.118.000 205.964.000 128.539.000 133.745.000
Sum eiendeler 284.603.000 240.268.000 254.825.000 184.993.000 185.285.000
Sum opptjent egenkapital 69.576.000 137.133.000 114.047.000 86.182.000 58.889.000
Sum egenkapital 76.956.000 144.513.000 121.426.000 93.561.000 66.268.000
Sum langsiktig gjeld 2.478.000 3.405.000 3.757.000 4.175.000 3.674.000
Sum kortsiktig gjeld 205.169.000 92.351.000 129.642.000 87.257.000 115.342.000
Sum gjeld og egenkapital 284.602.000 240.268.000 254.825.000 184.993.000 185.284.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.314.093.000 1.241.211.000 1.207.920.000 1.166.146.000 1.160.814.000
Andre inntekter 18.297.000 17.503.000 17.327.000 18.906.000 17.299.000
Driftsinntekter 1.332.390.000 1.258.713.000 1.225.247.000 1.185.052.000 1.178.113.000
Varekostnad -1.126.779.000 -1.073.851.000 -1.040.880.000 -994.512.000 -993.183.000
Lønninger -81.365.000 -75.752.000 -74.217.000 -69.671.000 -64.145.000
Avskrivning -16.176.000 -14.774.000 -12.856.000 -11.436.000 -12.688.000
Nedskrivning 0 0 -2.000 0 -246.000
Andre driftskostnader -68.050.000 -65.140.000 -62.574.000 -70.793.000 -65.914.000
Driftskostnader -1.292.370.000 -1.229.517.000 -1.190.529.000 -1.146.412.000 -1.136.176.000
Driftsresultat 40.020.000 29.197.000 34.719.000 38.640.000 41.937.000
Finansinntekter 1.635.000 811.000 1.582.000 170.000 57.000
Finanskostnader -36.000 -27.000 -27.000 -1.866.000 -1.988.000
Finans 1.599.000 784.000 1.555.000 -1.696.000 -1.931.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.443.000 23.086.000 27.865.000 27.293.000 29.308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.717.000 54.469.000 47.830.000 55.818.000 49.579.000
Sum varige driftsmidler 43.717.000 54.469.000 47.830.000 55.818.000 49.579.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.963.000 681.000 1.032.000 636.000 1.961.000
Sum anleggsmidler 45.690.000 55.150.000 48.861.000 56.454.000 51.540.000
Varebeholdning 76.486.000 68.735.000 72.193.000 72.812.000 70.842.000
Kundefordringer 16.092.000 8.345.000 9.315.000 7.481.000 11.233.000
Andre fordringer 144.024.000 105.843.000 121.845.000 45.910.000 49.500.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.310.000 2.195.000 2.611.000 2.336.000 2.170.000
Sum omløpsmidler 238.913.000 185.118.000 205.964.000 128.539.000 133.745.000
Sum eiendeler 284.603.000 240.268.000 254.825.000 184.993.000 185.285.000
Sum opptjent egenkapital 69.576.000 137.133.000 114.047.000 86.182.000 58.889.000
Sum egenkapital 76.956.000 144.513.000 121.426.000 93.561.000 66.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.478.000 3.405.000 3.757.000 4.175.000 3.674.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.478.000 3.405.000 3.757.000 4.175.000 3.674.000
Leverandørgjeld 64.132.000 59.729.000 98.205.000 63.447.000 68.980.000
Betalbar skatt 10.344.000 7.462.000 9.020.000 9.336.000 9.843.000
Skyldig offentlige avgifter 10.867.000 8.376.000 7.445.000 4.633.000 4.155.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 119.826.000 16.784.000 14.973.000 9.842.000 32.364.000
Sum kortsiktig gjeld 205.169.000 92.351.000 129.642.000 87.257.000 115.342.000
Sum gjeld og egenkapital 284.602.000 240.268.000 254.825.000 184.993.000 185.284.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.744.000 92.767.000 76.322.000 41.282.000 18.403.000
Likviditetsgrad 1 1.2 2 1 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.8 1.3 1 0.6 0.6
Soliditet 2 60.1 47.7 50.6 35.8
Resultatgrad 3 2.3 2.8 3.3 3.6
Rentedekningsgrad 1111.7 1081.4 1285.9 20.7 21.1
Gjeldsgrad 2.7 0.7 1.1 1 1.8
Total kapitalrentabilitet 14.6 12.5 14.2 2 22.7
Signatur
08.06.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
17.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex