Stoksundferja As
Juridisk navn:  Stoksundferja As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fosenkaia 10 Fosenkaia 10 Fax:
7010 Trondheim 7010 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 998507782
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 5/22/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ep Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
20.03%
Resultat  
  
-207.37%
Egenkapital  
  
-87.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.600.000 1.333.000 2.085.000 1.395.000 623.000
Resultat: -233.000 217.000 -12.000 163.000 -14.000
Egenkapital: 33.000 266.000 72.000 84.000 -58.000
Regnskap for  Stoksundferja As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.600.000 1.333.000 2.085.000 1.395.000 623.000
Driftskostnader -1.833.000 -1.116.000 -2.097.000 -1.233.000 -636.000
Driftsresultat -233.000 217.000 -13.000 162.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -233.000 217.000 -12.000 163.000 -14.000
Skattekostnad 0 -50.000 1.000 -21.000 0
Årsresultat -233.000 167.000 -12.000 142.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 6.000
Sum omløpsmidler 266.000 424.000 209.000 304.000 88.000
Sum eiendeler 266.000 424.000 209.000 306.000 94.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 244.000 50.000 62.000 -80.000
Sum egenkapital 33.000 266.000 72.000 84.000 -58.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 158.000 137.000 222.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 265.000 423.000 208.000 306.000 94.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 15.000 0 0
Andre inntekter 1.600.000 1.333.000 2.070.000 1.395.000 623.000
Driftsinntekter 1.600.000 1.333.000 2.085.000 1.395.000 623.000
Varekostnad 0 0 -8.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -2.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.833.000 -1.116.000 -2.087.000 -1.229.000 -632.000
Driftskostnader -1.833.000 -1.116.000 -2.097.000 -1.233.000 -636.000
Driftsresultat -233.000 217.000 -13.000 162.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -233.000 167.000 -12.000 142.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 2.000 6.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 2.000 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 2.000 6.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 154.000 108.000 82.000 51.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 112.000 315.000 127.000 253.000 88.000
Sum omløpsmidler 266.000 424.000 209.000 304.000 88.000
Sum eiendeler 266.000 424.000 209.000 306.000 94.000
Sum opptjent egenkapital 11.000 244.000 50.000 62.000 -80.000
Sum egenkapital 33.000 266.000 72.000 84.000 -58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 58.000 58.000 58.000 58.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 170.000 8.000 37.000 32.000 0
Betalbar skatt 0 50.000 0 20.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 42.000 42.000 112.000 95.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 158.000 137.000 222.000 153.000
Sum gjeld og egenkapital 265.000 423.000 208.000 306.000 94.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 266.000 72.000 82.000 -65.000
Likviditetsgrad 1 1.1 2.7 1.5 1.4 0.6
Likviditetsgrad 2 1.1 2.7 1.5 1.4 0.6
Soliditet 12.4 62.7 34.4 27.4 -61.1
Resultatgrad -14.6 16.3 -0.6 11.6 -2.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.1 0.6 1.9 2.7 -2.6
Total kapitalrentabilitet -87.6 51.2 -6.2 52.8 -14.7
Signatur
07.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
07.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex