Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stoksund Seapark AS
Juridisk navn:  Stoksund Seapark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48263910
Asvikveien 24 Asvikveien 24 Fax:
7177 Revsnes 7177 Revsnes
Fylke: Kommune:
Trøndelag Åfjord
Org.nr: 990272123
Aksjekapital: 2.005.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 9/1/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Oros Bjørnør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
135.08%
Resultat  
  
135.84%
Egenkapital  
  
18.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.987.000 1.696.000 1.442.000 1.448.000 1.290.000
Resultat: 408.000 173.000 -84.000 340.000 -99.000
Egenkapital: 2.217.000 1.873.000 495.000 579.000 240.000
Regnskap for  Stoksund Seapark AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.987.000 1.696.000 1.442.000 1.448.000 1.290.000
Driftskostnader -3.455.000 -1.524.000 -1.527.000 -1.112.000 -1.389.000
Driftsresultat 532.000 172.000 -85.000 336.000 -99.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 4.000 2.000
Finanskostnader -127.000 -1.000 0 0 -2.000
Finans -124.000 1.000 1.000 4.000 0
Resultat før skatt 408.000 173.000 -84.000 340.000 -99.000
Skattekostnad -64.000 0 0 0 0
Årsresultat 344.000 173.000 -84.000 340.000 -99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.101.000 1.522.000 451.000 380.000 346.000
Sum omløpsmidler 756.000 441.000 130.000 213.000 65.000
Sum eiendeler 7.857.000 1.963.000 581.000 593.000 411.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 -136.000 -309.000 -225.000 -564.000
Sum egenkapital 2.217.000 1.873.000 495.000 579.000 240.000
Sum langsiktig gjeld 5.320.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 321.000 90.000 87.000 14.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 7.858.000 1.963.000 582.000 593.000 412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.951.000 1.672.000 1.442.000 1.391.000 1.291.000
Andre inntekter 36.000 24.000 0 57.000 -1.000
Driftsinntekter 3.987.000 1.696.000 1.442.000 1.448.000 1.290.000
Varekostnad -417.000 0 0 0 0
Lønninger -706.000 -50.000 -195.000 -39.000 -228.000
Avskrivning -534.000 -134.000 -120.000 -102.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.798.000 -1.340.000 -1.212.000 -971.000 -1.029.000
Driftskostnader -3.455.000 -1.524.000 -1.527.000 -1.112.000 -1.389.000
Driftsresultat 532.000 172.000 -85.000 336.000 -99.000
Finansinntekter 3.000 2.000 1.000 4.000 2.000
Finanskostnader -127.000 -1.000 0 0 -2.000
Finans -124.000 1.000 1.000 4.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 344.000 173.000 -84.000 340.000 -99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 5.459.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 65.000 100.000 136.000 147.000 178.000
Driftsløsøre 72.000 79.000 108.000 36.000 65.000
Sum varige driftsmidler 7.083.000 1.512.000 441.000 288.000 334.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.000 10.000 10.000 92.000 13.000
Sum anleggsmidler 7.101.000 1.522.000 451.000 380.000 346.000
Varebeholdning 19.000 0 0 0 0
Kundefordringer 444.000 7.000 27.000 47.000 44.000
Andre fordringer 3.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 291.000 434.000 103.000 166.000 21.000
Sum omløpsmidler 756.000 441.000 130.000 213.000 65.000
Sum eiendeler 7.857.000 1.963.000 581.000 593.000 411.000
Sum opptjent egenkapital 208.000 -136.000 -309.000 -225.000 -564.000
Sum egenkapital 2.217.000 1.873.000 495.000 579.000 240.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.320.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 35.000 20.000 6.000 1.000
Betalbar skatt 61.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 89.000 -28.000 17.000 4.000 17.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 169.000 84.000 49.000 4.000 154.000
Sum kortsiktig gjeld 321.000 90.000 87.000 14.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 7.858.000 1.963.000 582.000 593.000 412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 435.000 351.000 43.000 199.000 -107.000
Likviditetsgrad 1 2.4 4.9 1.5 15.2 0.4
Likviditetsgrad 2 2.3 4.9 1.5 15.3 0.4
Soliditet 28.2 95.4 85.1 97.6 58.3
Resultatgrad 13.3 10.1 -5.9 23.2 -7.7
Rentedekningsgrad 4.2 1 -48.5
Gjeldsgrad 2.5 0 0.2 0.0 0.7
Total kapitalrentabilitet 6.8 8.9 -14.4 57.3 -23.5
Signatur
03.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
03.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex