Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stoksund Holding As
Juridisk navn:  Stoksund Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Ivar Refsnes Revsneskleiva 14 C/O Ivar Refsnes Revsneskleiva 14 Fax:
7177 Revsnes 7177 Revsnes
Fylke: Kommune:
Trøndelag Åfjord
Org.nr: 917587655
Aksjekapital: 173.269 NOK
Etableringsdato: 6/14/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-15.67%
Egenkapital  
  
50.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 40.000.000 47.435.000 30.819.000
Egenkapital: 119.543.000 79.543.000 33.108.000
Regnskap for  Stoksund Holding As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -102.000 -162.000 -70.000
Driftsresultat -102.000 -162.000 -70.000
Finansinntekter 42.706.000 50.509.000 32.037.000
Finanskostnader -2.604.000 -2.913.000 -1.148.000
Finans 40.102.000 47.596.000 30.889.000
Resultat før skatt 40.000.000 47.435.000 30.819.000
Skattekostnad 0 0 180.000
Årsresultat 40.000.000 47.435.000 31.000.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 197.467.000 197.467.000 197.467.000
Sum omløpsmidler 49.740.000 53.137.000 62.933.000
Sum eiendeler 247.207.000 250.604.000 260.400.000
Sum opptjent egenkapital 119.393.000 79.393.000 32.958.000
Sum egenkapital 119.543.000 79.543.000 33.108.000
Sum langsiktig gjeld 126.664.000 169.061.000 226.248.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 2.000.000 1.044.000
Sum gjeld og egenkapital 247.207.000 250.604.000 260.400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -102.000 -162.000 -70.000
Driftskostnader -102.000 -162.000 -70.000
Driftsresultat -102.000 -162.000 -70.000
Finansinntekter 42.706.000 50.509.000 32.037.000
Finanskostnader -2.604.000 -2.913.000 -1.148.000
Finans 40.102.000 47.596.000 30.889.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000
Årsresultat 40.000.000 47.435.000 31.000.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 197.467.000 197.467.000 197.467.000
Sum anleggsmidler 197.467.000 197.467.000 197.467.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.530.000 2.630.000 1.933.000
Sum omløpsmidler 49.740.000 53.137.000 62.933.000
Sum eiendeler 247.207.000 250.604.000 260.400.000
Sum opptjent egenkapital 119.393.000 79.393.000 32.958.000
Sum egenkapital 119.543.000 79.543.000 33.108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 126.664.000 169.061.000 226.248.000
Leverandørgjeld 0 0 32.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 -1.000.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.000.000 1.000.000 13.000
Sum kortsiktig gjeld 1.000.000 2.000.000 1.044.000
Sum gjeld og egenkapital 247.207.000 250.604.000 260.400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 48.740.000 51.137.000 61.889.000
Likviditetsgrad 1 49.7 26.6 60.3
Likviditetsgrad 2 49.7 26.6 60.3
Soliditet 48.4 31.7 12.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.1 -0.1
Gjeldsgrad 1.1 2.2 6.9
Total kapitalrentabilitet 17.2 20.1 12.3
Signatur
29.08.2016
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
29.08.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex