Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stoksund Boligutvikling As
Juridisk navn:  Stoksund Boligutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Knut Moen Langstranda 29 C/O Knut Moen Langstranda 29 Fax:
7178 Stokkøy 7178 Stokkøy
Fylke: Kommune:
Trøndelag Åfjord
Org.nr: 918112154
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/3/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Åfjord Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.5%
Resultat  
  
-3350%
Egenkapital  
  
-1592.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 244.000 160.000 0
Resultat: -207.000 -6.000 -1.000
Egenkapital: -194.000 13.000 23.000
Regnskap for  Stoksund Boligutvikling As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 244.000 160.000 0
Driftskostnader -323.000 -120.000 -1.000
Driftsresultat -80.000 40.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -127.000 -46.000 0
Finans -127.000 -46.000 0
Resultat før skatt -207.000 -6.000 -1.000
Skattekostnad 0 -5.000 0
Årsresultat -207.000 -11.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.890.000 1.646.000 0
Sum omløpsmidler 0 38.000 23.000
Sum eiendeler 2.890.000 1.684.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -217.000 -11.000 -1.000
Sum egenkapital -194.000 13.000 23.000
Sum langsiktig gjeld 3.032.000 1.667.000 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.890.000 1.684.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 244.000 160.000 0
Driftsinntekter 244.000 160.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -89.000 -33.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -234.000 -87.000 -1.000
Driftskostnader -323.000 -120.000 -1.000
Driftsresultat -80.000 40.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -127.000 -46.000 0
Finans -127.000 -46.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -207.000 -11.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.890.000 1.646.000 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.890.000 1.646.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.890.000 1.646.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 38.000 23.000
Sum omløpsmidler 0 38.000 23.000
Sum eiendeler 2.890.000 1.684.000 23.000
Sum opptjent egenkapital -217.000 -11.000 -1.000
Sum egenkapital -194.000 13.000 23.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 48.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.032.000 1.667.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 52.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 2.890.000 1.684.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -52.000 33.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0 7.6
Likviditetsgrad 2 0 7.6 0
Soliditet -6.7 0.8 1
Resultatgrad -32.8 2
Rentedekningsgrad -0.6 0.9
Gjeldsgrad -15.9 128.6 0
Total kapitalrentabilitet -2.8 2.4 -4.3
Signatur
30.11.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex