Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stockflethsgate 22 AS
Juridisk navn:  Stockflethsgate 22 AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33474364
Stockfleths Gate 22 Stockfleths Gate 22 Fax:
3210 Sandefjord 3210 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 932706385
Aksjekapital: 350.000 NOK
Etableringsdato: 12/30/1954
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.04%
Resultat  
  
28.57%
Egenkapital  
  
5.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 817.000 834.000 788.000 725.000 713.000
Resultat: 27.000 21.000 26.000 38.000 44.000
Egenkapital: 410.000 387.000 369.000 347.000 315.000
Regnskap for  Stockflethsgate 22 AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 817.000 834.000 788.000 725.000 713.000
Driftskostnader -696.000 -720.000 -666.000 -574.000 -531.000
Driftsresultat 121.000 113.000 122.000 151.000 182.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -93.000 -93.000 -95.000 -114.000 -138.000
Finans -93.000 -93.000 -95.000 -113.000 -137.000
Resultat før skatt 27.000 21.000 26.000 38.000 44.000
Skattekostnad -4.000 -3.000 -4.000 -6.000 -12.000
Årsresultat 24.000 18.000 22.000 31.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.894.000 3.142.000 3.099.000 3.136.000 3.183.000
Sum omløpsmidler 475.000 455.000 104.000 175.000 250.000
Sum eiendeler 3.369.000 3.597.000 3.203.000 3.311.000 3.433.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 37.000 19.000 -3.000 -35.000
Sum egenkapital 410.000 387.000 369.000 347.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 2.839.000 3.070.000 2.792.000 2.901.000 3.045.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 141.000 42.000 65.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 3.370.000 3.598.000 3.203.000 3.313.000 3.434.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 817.000 834.000 788.000 725.000 713.000
Driftsinntekter 817.000 834.000 788.000 725.000 713.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -272.000 -264.000 -210.000 -226.000 -200.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -424.000 -456.000 -456.000 -348.000 -331.000
Driftskostnader -696.000 -720.000 -666.000 -574.000 -531.000
Driftsresultat 121.000 113.000 122.000 151.000 182.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -93.000 -93.000 -95.000 -114.000 -138.000
Finans -93.000 -93.000 -95.000 -113.000 -137.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 18.000 22.000 31.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.511.000 2.578.000 2.646.000 2.714.000 2.782.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 384.000 564.000 453.000 422.000 401.000
Sum varige driftsmidler 2.894.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.894.000 3.142.000 3.099.000 3.136.000 3.183.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 4.000 4.000 14.000 0
Andre fordringer 5.000 21.000 17.000 1.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 463.000 430.000 83.000 160.000 245.000
Sum omløpsmidler 475.000 455.000 104.000 175.000 250.000
Sum eiendeler 3.369.000 3.597.000 3.203.000 3.311.000 3.433.000
Sum opptjent egenkapital 60.000 37.000 19.000 -3.000 -35.000
Sum egenkapital 410.000 387.000 369.000 347.000 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 54.000 51.000 47.000 41.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.839.000 3.070.000 2.792.000 2.901.000 3.045.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 141.000 42.000 65.000 74.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 141.000 42.000 65.000 74.000
Sum gjeld og egenkapital 3.370.000 3.598.000 3.203.000 3.313.000 3.434.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 354.000 314.000 62.000 110.000 176.000
Likviditetsgrad 1 3.9 3.2 2.5 2.7 3.4
Likviditetsgrad 2 3.9 3.2 2.5 2.7 3.4
Soliditet 12.2 10.8 11.5 10.5 9.2
Resultatgrad 14.8 13.5 15.5 20.8 25.5
Rentedekningsgrad 1.3 1.2 1.3 1.3 1.3
Gjeldsgrad 7.2 8.3 7.7 8.5 9.9
Total kapitalrentabilitet 3.6 3.1 3.8 4.6 5.3
Signatur
18.07.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex