Stiligheten Regnskap
Juridisk navn:  Stiligheten Regnskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90277708
Narverødveien 47 Narverødveien 47 Fax:
3110 Tønsberg 3110 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 995397994
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/17/2010
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 123.000
Resultat: 6.000
Egenkapital: 4.000
Regnskap for  Stiligheten Regnskap
Resultat 2010
Driftsinntekter 123.000
Driftskostnader -118.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 6.000
Skattekostnad -2.000
Årsresultat 4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 57.000
Sum eiendeler 57.000
Sum opptjent egenkapital 4.000
Sum egenkapital 4.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 123.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 123.000
Varekostnad -50.000
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -68.000
Driftskostnader -118.000
Driftsresultat 6.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 32.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 25.000
Sum omløpsmidler 57.000
Sum eiendeler 57.000
Sum opptjent egenkapital 4.000
Sum egenkapital 4.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 27.000
Betalbar skatt 2.000
Skyldig offentlige avgifter 8.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 16.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000
Sum gjeld og egenkapital 57.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 7.0
Resultatgrad 4.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 13.3
Total kapitalrentabilitet 10.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex