Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiligheten AS
Juridisk navn:  Stiligheten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33347111
Døvleveien 41 Døvleveien 41 Fax: 33347110
3170 Sem 3170 Sem
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 986774017
Aksjekapital: 35.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/2/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Thor Fossnes
Utvikling:
Omsetning  
  
3.41%
Resultat  
  
117.31%
Egenkapital  
  
50%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.736.000 4.580.000 4.360.000 4.298.000 4.129.000
Resultat: 18.000 -104.000 1.000 19.000 1.000
Egenkapital: -12.000 -24.000 56.000 55.000 281.000
Regnskap for  Stiligheten AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.736.000 4.580.000 4.360.000 4.298.000 4.129.000
Driftskostnader -4.752.000 -4.702.000 -4.359.000 -4.308.000 -4.154.000
Driftsresultat -16.000 -123.000 1.000 -11.000 -25.000
Finansinntekter 47.000 36.000 21.000 31.000 27.000
Finanskostnader -14.000 -17.000 -22.000 -1.000 -1.000
Finans 33.000 19.000 -1.000 30.000 26.000
Resultat før skatt 18.000 -104.000 1.000 19.000 1.000
Skattekostnad -5.000 24.000 0 -5.000 0
Årsresultat 13.000 -80.000 0 14.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 185.000 230.000 604.000 641.000 20.000
Sum omløpsmidler 1.600.000 1.350.000 1.146.000 1.437.000 1.393.000
Sum eiendeler 1.785.000 1.580.000 1.750.000 2.078.000 1.413.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 -59.000 21.000 20.000 106.000
Sum egenkapital -12.000 -24.000 56.000 55.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 181.000 201.000 300.000 504.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.616.000 1.403.000 1.394.000 1.519.000 1.131.000
Sum gjeld og egenkapital 1.785.000 1.580.000 1.750.000 2.078.000 1.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.736.000 4.580.000 4.360.000 4.298.000 4.129.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.736.000 4.580.000 4.360.000 4.298.000 4.129.000
Varekostnad -3.000 -8.000 -7.000 -5.000 -12.000
Lønninger -3.735.000 -3.628.000 -3.427.000 -3.456.000 -3.205.000
Avskrivning -40.000 -40.000 -80.000 -16.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -974.000 -1.026.000 -845.000 -831.000 -925.000
Driftskostnader -4.752.000 -4.702.000 -4.359.000 -4.308.000 -4.154.000
Driftsresultat -16.000 -123.000 1.000 -11.000 -25.000
Finansinntekter 47.000 36.000 21.000 31.000 27.000
Finanskostnader -14.000 -17.000 -22.000 -1.000 -1.000
Finans 33.000 19.000 -1.000 30.000 26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Årsresultat 13.000 -80.000 0 14.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 22.000 0 0 3.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 167.000 208.000 604.000 641.000 17.000
Sum varige driftsmidler 167.000 208.000 604.000 641.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 185.000 230.000 604.000 641.000 20.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 709.000 656.000 484.000 864.000 750.000
Andre fordringer 3.000 17.000 1.000 1.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 888.000 678.000 661.000 573.000 617.000
Sum omløpsmidler 1.600.000 1.350.000 1.146.000 1.437.000 1.393.000
Sum eiendeler 1.785.000 1.580.000 1.750.000 2.078.000 1.413.000
Sum opptjent egenkapital -47.000 -59.000 21.000 20.000 106.000
Sum egenkapital -12.000 -24.000 56.000 55.000 281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 2.000 2.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 181.000 201.000 300.000 504.000 0
Leverandørgjeld 15.000 3.000 11.000 10.000 21.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 11.000
Skyldig offentlige avgifter 649.000 523.000 599.000 647.000 669.000
Utbytte 0 0 0 -100.000 0
Annen kortsiktig gjeld 950.000 877.000 785.000 761.000 431.000
Sum kortsiktig gjeld 1.616.000 1.403.000 1.394.000 1.519.000 1.131.000
Sum gjeld og egenkapital 1.785.000 1.580.000 1.750.000 2.078.000 1.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -16.000 -53.000 -248.000 -82.000 262.000
Likviditetsgrad 1 1 1 0.8 0.9 1.2
Likviditetsgrad 2 1 1 0.8 1.0 1.3
Soliditet -0.7 -1.5 3.2 2.6 19.9
Resultatgrad -0.3 -2.7 0 -0.3 -0.6
Rentedekningsgrad -1.1 -7.2 0 20.0 2.0
Gjeldsgrad -149.8 -66.8 30.3 36.8 4.0
Total kapitalrentabilitet 1.7 -5.5 1.3 1.0 0.1
Signatur
18.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex