Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiligeprodukter As
Juridisk navn:  Stiligeprodukter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 310 Billingstadsletta 91 Fax:
1326 Lysaker 1396 Billingstad
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 918719016
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/27/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-70%
Resultat  
  
-212%
Egenkapital  
  
-1580%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 18.000 60.000
Resultat: -78.000 -25.000
Egenkapital: -74.000 5.000
Regnskap for  Stiligeprodukter As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 18.000 60.000
Driftskostnader -95.000 -86.000
Driftsresultat -78.000 -25.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -78.000 -25.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -78.000 -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 17.000 34.000
Sum eiendeler 17.000 34.000
Sum opptjent egenkapital -104.000 -25.000
Sum egenkapital -74.000 5.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 91.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 18.000 60.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 18.000 60.000
Varekostnad -34.000 -18.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -61.000 -68.000
Driftskostnader -95.000 -86.000
Driftsresultat -78.000 -25.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -78.000 -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 11.000 31.000
Kundefordringer 5.000 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 3.000
Sum omløpsmidler 17.000 34.000
Sum eiendeler 17.000 34.000
Sum opptjent egenkapital -104.000 -25.000
Sum egenkapital -74.000 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.000 -3.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -3.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 90.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 91.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 17.000 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -74.000 4.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1
Soliditet -435.3 14.3
Resultatgrad -433.3 -41.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 6
Total kapitalrentabilitet -458.8 -71.4
Signatur
16.01.2019
SIGNATUR
SVEISTRUP KNIPPEN JARLE MATIA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex