Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stilige Vinduer As
Juridisk navn:  Stilige Vinduer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73960000
Ormen Langes Vei 12 Ormen Langes Vei 12 Fax: 73960001
7041 Trondheim 7041 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 990310521
Aksjekapital: 400.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/13/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.31%
Resultat  
  
432.97%
Egenkapital  
  
73.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.856.000 1.530.000 973.000 2.349.000 819.000
Resultat: 303.000 -91.000 73.000 375.000 -192.000
Egenkapital: 552.000 318.000 388.000 343.000 -227.000
Regnskap for  Stilige Vinduer As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.856.000 1.530.000 973.000 2.349.000 819.000
Driftskostnader -1.532.000 -1.610.000 -882.000 -1.953.000 -979.000
Driftsresultat 323.000 -81.000 92.000 396.000 -160.000
Finansinntekter 14.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -35.000 -11.000 -19.000 -21.000 -32.000
Finans -21.000 -10.000 -19.000 -20.000 -32.000
Resultat før skatt 303.000 -91.000 73.000 375.000 -192.000
Skattekostnad -69.000 21.000 -27.000 -5.000 0
Årsresultat 234.000 -70.000 46.000 370.000 -192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 24.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 765.000 322.000 681.000 516.000 137.000
Sum eiendeler 765.000 346.000 681.000 516.000 137.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 -82.000 -12.000 -57.000 -427.000
Sum egenkapital 552.000 318.000 388.000 343.000 -227.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 212.000 27.000 293.000 174.000 364.000
Sum gjeld og egenkapital 764.000 345.000 681.000 517.000 137.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.849.000 1.529.000 973.000 2.349.000 819.000
Andre inntekter 7.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.856.000 1.530.000 973.000 2.349.000 819.000
Varekostnad -1.278.000 -1.168.000 -656.000 -1.676.000 -576.000
Lønninger -112.000 -117.000 -30.000 -67.000 -197.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -142.000 -300.000 -196.000 -210.000 -206.000
Driftskostnader -1.532.000 -1.610.000 -882.000 -1.953.000 -979.000
Driftsresultat 323.000 -81.000 92.000 396.000 -160.000
Finansinntekter 14.000 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -35.000 -11.000 -19.000 -21.000 -32.000
Finans -21.000 -10.000 -19.000 -20.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 234.000 -70.000 46.000 370.000 -192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 24.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 24.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 25.000 25.000 35.000
Kundefordringer 164.000 0 376.000 216.000 82.000
Andre fordringer 76.000 100.000 80.000 13.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 524.000 222.000 201.000 264.000 2.000
Sum omløpsmidler 765.000 322.000 681.000 516.000 137.000
Sum eiendeler 765.000 346.000 681.000 516.000 137.000
Sum opptjent egenkapital 152.000 -82.000 -12.000 -57.000 -427.000
Sum egenkapital 552.000 318.000 388.000 343.000 -227.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 148.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 140.000 66.000 257.000 148.000 131.000
Betalbar skatt 45.000 -48.000 27.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 1.000 0 14.000 20.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 8.000 8.000 7.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 212.000 27.000 293.000 174.000 364.000
Sum gjeld og egenkapital 764.000 345.000 681.000 517.000 137.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 553.000 295.000 388.000 342.000 -227.000
Likviditetsgrad 1 3.6 11.9 2.3 3.0 0.4
Likviditetsgrad 2 3.6 11.9 2.2 2.9 0.3
Soliditet 72.3 92.2 5 66.3 -165.7
Resultatgrad 17.4 -5.3 9.5 16.9 -19.5
Rentedekningsgrad 9.2 -7.4 4.8 18.9 -5.0
Gjeldsgrad 0.4 0.1 0.8 0.5 -1.6
Total kapitalrentabilitet 44.1 -23.2 13.5 76.8 -116.8
Signatur
29.12.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.12.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex