Stilig Hjem As
Juridisk navn:  Stilig Hjem As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Søndre vei 90 Søndre vei 90 Fax:
1397 Nesøya 1397 Nesøya
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 917821240
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/14/2016
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
512.5%
Resultat  
  
31.82%
Egenkapital  
  
-228.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 49.000 8.000 114.000
Resultat: -15.000 -22.000 -8.000
Egenkapital: -23.000 -7.000 14.000
Regnskap for  Stilig Hjem As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 49.000 8.000 114.000
Driftskostnader -64.000 -30.000 -122.000
Driftsresultat -15.000 -22.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Resultat før skatt -15.000 -22.000 -8.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -15.000 -22.000 -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 31.000 8.000 24.000
Sum eiendeler 31.000 8.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -29.000 -8.000
Sum egenkapital -23.000 -7.000 14.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 16.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 9.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 49.000 8.000 114.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 49.000 8.000 114.000
Varekostnad -41.000 0 -75.000
Lønninger 0 0 -26.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -30.000 -21.000
Driftskostnader -64.000 -30.000 -122.000
Driftsresultat -15.000 -22.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -1.000
Finans 0 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -15.000 -22.000 -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 28.000 8.000 24.000
Sum omløpsmidler 31.000 8.000 24.000
Sum eiendeler 31.000 8.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -45.000 -29.000 -8.000
Sum egenkapital -23.000 -7.000 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 40.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 10.000 7.000 7.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 9.000 3.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 16.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 30.000 9.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -22.000 -8.000 14.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.5 2.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 2.4
Soliditet -76.7 -77.8 58.3
Resultatgrad -30.6 -6.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.3 -2.3 0.7
Total kapitalrentabilitet -244.4 -29.2
Signatur
04.10.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
04.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex