Stiklestad Nasjonale Kultursenter As
Juridisk navn:  Stiklestad Nasjonale Kultursenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74044200
Stiklestad Alle 350 Stiklestad Alle 350 Fax: 74044210
7656 Verdal 7656 Verdal
Fylke: Kommune:
Trøndelag Verdal
Org.nr: 956298660
Aksjekapital: 16.000.000 NOK
Antall ansatte: 168
Etableringsdato: 12/12/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Trøndelag Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.33%
Resultat  
  
-117.64%
Egenkapital  
  
-6.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 66.219.000 64.083.000 64.469.000 60.313.000 59.375.000
Resultat: -2.122.000 -975.000 1.220.000 2.422.000 1.151.000
Egenkapital: 30.468.000 32.589.000 33.565.000 32.344.000 29.923.000
Regnskap for  Stiklestad Nasjonale Kultursenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 66.219.000 64.083.000 64.469.000 60.313.000 59.375.000
Driftskostnader -67.725.000 -64.400.000 -62.581.000 -57.174.000 -57.614.000
Driftsresultat -1.507.000 -317.000 1.887.000 3.138.000 1.761.000
Finansinntekter 191.000 138.000 91.000 86.000 221.000
Finanskostnader -806.000 -796.000 -758.000 -802.000 -832.000
Finans -615.000 -658.000 -667.000 -716.000 -611.000
Resultat før skatt -2.122.000 -975.000 1.220.000 2.422.000 1.151.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.122.000 -975.000 1.220.000 2.422.000 1.151.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 47.869.000 50.085.000 52.448.000 52.250.000 54.742.000
Sum omløpsmidler 10.843.000 13.957.000 13.847.000 4.344.000 2.876.000
Sum eiendeler 58.712.000 64.042.000 66.295.000 56.594.000 57.618.000
Sum opptjent egenkapital 14.468.000 16.589.000 17.565.000 16.344.000 13.923.000
Sum egenkapital 30.468.000 32.589.000 33.565.000 32.344.000 29.923.000
Sum langsiktig gjeld 15.415.000 17.691.000 19.968.000 17.654.000 19.931.000
Sum kortsiktig gjeld 12.830.000 13.761.000 12.763.000 6.595.000 7.764.000
Sum gjeld og egenkapital 58.713.000 64.041.000 66.296.000 56.593.000 57.618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.129.000 8.833.000 59.951.000 9.821.000 10.338.000
Andre inntekter 58.090.000 55.250.000 4.517.000 50.492.000 49.036.000
Driftsinntekter 66.219.000 64.083.000 64.469.000 60.313.000 59.375.000
Varekostnad -930.000 -949.000 -1.132.000 -1.225.000 -1.174.000
Lønninger -38.718.000 -36.017.000 -33.633.000 -31.158.000 -30.619.000
Avskrivning -2.301.000 -2.628.000 -2.532.000 -2.316.000 -2.271.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -25.776.000 -24.806.000 -25.284.000 -22.475.000 -23.550.000
Driftskostnader -67.725.000 -64.400.000 -62.581.000 -57.174.000 -57.614.000
Driftsresultat -1.507.000 -317.000 1.887.000 3.138.000 1.761.000
Finansinntekter 191.000 138.000 91.000 86.000 221.000
Finanskostnader -806.000 -796.000 -758.000 -802.000 -832.000
Finans -615.000 -658.000 -667.000 -716.000 -611.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.122.000 -975.000 1.220.000 2.422.000 1.151.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 40.192.000 42.284.000 44.523.000 44.379.000 45.239.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 165.000 289.000 413.000 359.000 286.000
Sum varige driftsmidler 40.357.000 42.573.000 44.936.000 44.738.000 45.525.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.512.000 7.512.000 7.512.000 7.512.000 9.217.000
Sum anleggsmidler 47.869.000 50.085.000 52.448.000 52.250.000 54.742.000
Varebeholdning 817.000 771.000 911.000 723.000 919.000
Kundefordringer 201.000 335.000 1.029.000 207.000 88.000
Andre fordringer 1.726.000 4.084.000 2.201.000 959.000 856.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.948.000 8.766.000 9.468.000 2.334.000 1.013.000
Sum omløpsmidler 10.843.000 13.957.000 13.847.000 4.344.000 2.876.000
Sum eiendeler 58.712.000 64.042.000 66.295.000 56.594.000 57.618.000
Sum opptjent egenkapital 14.468.000 16.589.000 17.565.000 16.344.000 13.923.000
Sum egenkapital 30.468.000 32.589.000 33.565.000 32.344.000 29.923.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 43.000 0 0 1.434.000
Sum langsiktig gjeld 15.415.000 17.691.000 19.968.000 17.654.000 19.931.000
Leverandørgjeld 949.000 1.448.000 1.603.000 1.184.000 1.279.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.210.000 2.192.000 2.027.000 1.847.000 1.803.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.671.000 10.079.000 9.133.000 3.564.000 3.248.000
Sum kortsiktig gjeld 12.830.000 13.761.000 12.763.000 6.595.000 7.764.000
Sum gjeld og egenkapital 58.713.000 64.041.000 66.296.000 56.593.000 57.618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.987.000 196.000 1.084.000 -2.251.000 -4.888.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 1 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 0.8 1 1 0.5 0.3
Soliditet 51.9 50.9 50.6 57.2 51.9
Resultatgrad -2.3 -0.5 2.9 5.2 3.0
Rentedekningsgrad -1.9 -0.4 2.5 3.9 2.4
Gjeldsgrad 0.9 1 1 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet -2.2 -0.3 3 5.7 3.4
Signatur
08.06.2020
2 STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP HVOR DEN ENE SKAL VÆRE FORMANN
ELLER NESTFORMANN.
Prokurister
08.06.2020
PROKURA HVER FOR SEG
VALSTAD JOHN PETTER
PROKURA HVER FOR SEG
MEVASSVIK ANNE MARIT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex