Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Voss Folkehøgskule
Juridisk navn:  Stiftinga Voss Folkehøgskule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56519040
Eskelandsvegen 28 Eskelandsvegen 28 Fax: 56529041
5704 Voss 5704 Voss
Fylke: Kommune:
Vestland Voss
Org.nr: 971565209
Aksjekapital: 3.500.000 NOK
Antall ansatte: 33
Etableringsdato: 10/2/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Vekstra Hardanger Og Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.21%
Resultat  
  
-30.99%
Egenkapital  
  
5.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.293.000 24.243.000 22.724.000 21.577.000 20.013.000
Resultat: 895.000 1.297.000 112.000 603.000 661.000
Egenkapital: 16.191.000 15.297.000 14.000.000 13.887.000 2.678.000
Regnskap for  Stiftinga Voss Folkehøgskule
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.293.000 24.243.000 22.724.000 21.577.000 20.013.000
Driftskostnader -23.169.000 -22.742.000 -22.476.000 -20.425.000 -18.761.000
Driftsresultat 1.124.000 1.502.000 248.000 1.152.000 1.253.000
Finansinntekter 8.000 4.000 10.000 12.000 10.000
Finanskostnader -238.000 -209.000 -146.000 -562.000 -602.000
Finans -230.000 -205.000 -136.000 -550.000 -592.000
Resultat før skatt 895.000 1.297.000 112.000 603.000 661.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 895.000 1.297.000 112.000 11.209.000 661.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 29.091.000 27.105.000 25.213.000 22.977.000 22.639.000
Sum omløpsmidler 2.808.000 1.011.000 1.164.000 2.531.000 896.000
Sum eiendeler 31.899.000 28.116.000 26.377.000 25.508.000 23.535.000
Sum opptjent egenkapital 12.691.000 11.797.000 10.500.000 10.387.000 -822.000
Sum egenkapital 16.191.000 15.297.000 14.000.000 13.887.000 2.678.000
Sum langsiktig gjeld 11.443.000 9.558.000 9.280.000 8.580.000 17.962.000
Sum kortsiktig gjeld 4.265.000 3.262.000 3.097.000 3.041.000 2.895.000
Sum gjeld og egenkapital 31.899.000 28.117.000 26.377.000 25.508.000 23.535.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 11.589.000 11.142.000 10.610.000 10.001.000 9.691.000
Andre inntekter 12.705.000 13.101.000 12.114.000 11.576.000 10.322.000
Driftsinntekter 24.293.000 24.243.000 22.724.000 21.577.000 20.013.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -12.711.000 -12.657.000 -12.819.000 -12.145.000 -11.063.000
Avskrivning -1.468.000 -1.405.000 -1.222.000 -1.095.000 -985.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.990.000 -8.680.000 -8.435.000 -7.185.000 -6.713.000
Driftskostnader -23.169.000 -22.742.000 -22.476.000 -20.425.000 -18.761.000
Driftsresultat 1.124.000 1.502.000 248.000 1.152.000 1.253.000
Finansinntekter 8.000 4.000 10.000 12.000 10.000
Finanskostnader -238.000 -209.000 -146.000 -562.000 -602.000
Finans -230.000 -205.000 -136.000 -550.000 -592.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 895.000 1.297.000 112.000 11.209.000 661.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.556.000 26.144.000 24.400.000 22.554.000 22.082.000
Maskiner anlegg 535.000 961.000 813.000 423.000 557.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 29.091.000 27.105.000 25.213.000 22.977.000 22.639.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 29.091.000 27.105.000 25.213.000 22.977.000 22.639.000
Varebeholdning 0 0 0 15.000 30.000
Kundefordringer 96.000 371.000 144.000 281.000 29.000
Andre fordringer 24.000 121.000 138.000 9.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.688.000 519.000 883.000 2.226.000 837.000
Sum omløpsmidler 2.808.000 1.011.000 1.164.000 2.531.000 896.000
Sum eiendeler 31.899.000 28.116.000 26.377.000 25.508.000 23.535.000
Sum opptjent egenkapital 12.691.000 11.797.000 10.500.000 10.387.000 -822.000
Sum egenkapital 16.191.000 15.297.000 14.000.000 13.887.000 2.678.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 11.443.000 9.558.000 9.280.000 8.580.000 17.962.000
Leverandørgjeld 944.000 1.095.000 590.000 632.000 585.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 905.000 841.000 985.000 892.000 923.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.416.000 1.326.000 1.522.000 1.516.000 1.387.000
Sum kortsiktig gjeld 4.265.000 3.262.000 3.097.000 3.041.000 2.895.000
Sum gjeld og egenkapital 31.899.000 28.117.000 26.377.000 25.508.000 23.535.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.457.000 -2.251.000 -1.933.000 -510.000 -1.999.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.3 0.4 0.8 0.3
Likviditetsgrad 2 0.7 0.3 0.4 0.9 0.3
Soliditet 50.8 54.4 53.1 54.4 11.4
Resultatgrad 4.6 6.2 1.1 5.3 6.3
Rentedekningsgrad 4.7 7.2 1.7 2.1 2.1
Gjeldsgrad 1 0.8 0.9 0.8 7.8
Total kapitalrentabilitet 3.5 5.4 1 4.6 5.4
Signatur
01.02.2017
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.02.2017
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex