Stiftinga Trellevik Kystkultursenter
Juridisk navn:  Stiftinga Trellevik Kystkultursenter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56319090
Nils Magne Vardøy C/O Willy Storebø Dalen 18 Fax:
5379 Steinsland 5379 Steinsland
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 986197567
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 5/6/2003 1
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Collegium Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.32%
Resultat  
  
128.09%
Egenkapital  
  
9.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 309.000 310.000 298.000 230.000 113.000
Resultat: 50.000 -178.000 21.000 87.000 26.000
Egenkapital: 583.000 533.000 710.000 690.000 603.000
Regnskap for  Stiftinga Trellevik Kystkultursenter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 309.000 310.000 298.000 230.000 113.000
Driftskostnader -261.000 -489.000 -279.000 -145.000 -88.000
Driftsresultat 48.000 -178.000 19.000 85.000 25.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 50.000 -178.000 21.000 87.000 26.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 -178.000 21.000 87.000 26.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 348.000 356.000 364.000 364.000 345.000
Sum omløpsmidler 244.000 180.000 347.000 326.000 273.000
Sum eiendeler 592.000 536.000 711.000 690.000 618.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 233.000 410.000 390.000 303.000
Sum egenkapital 583.000 533.000 710.000 690.000 603.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 3.000 0 0 15.000
Sum gjeld og egenkapital 592.000 536.000 710.000 690.000 618.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 176.000 146.000 200.000 178.000 70.000
Andre inntekter 133.000 164.000 99.000 53.000 43.000
Driftsinntekter 309.000 310.000 298.000 230.000 113.000
Varekostnad 0 -21.000 -12.000 -28.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -8.000 0 -6.000 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -460.000 -267.000 -111.000 -85.000
Driftskostnader -261.000 -489.000 -279.000 -145.000 -88.000
Driftsresultat 48.000 -178.000 19.000 85.000 25.000
Finansinntekter 2.000 2.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 0 0 0
Finans 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 -178.000 21.000 87.000 26.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 348.000 356.000 342.000 342.000 320.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 22.000 22.000 25.000
Sum varige driftsmidler 348.000 356.000 364.000 364.000 345.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 348.000 356.000 364.000 364.000 345.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.000 4.000 0 0 6.000
Andre fordringer 0 0 0 0 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 241.000 176.000 347.000 326.000 253.000
Sum omløpsmidler 244.000 180.000 347.000 326.000 273.000
Sum eiendeler 592.000 536.000 711.000 690.000 618.000
Sum opptjent egenkapital 283.000 233.000 410.000 390.000 303.000
Sum egenkapital 583.000 533.000 710.000 690.000 603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0 0 15.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 3.000 0 0 15.000
Sum gjeld og egenkapital 592.000 536.000 710.000 690.000 618.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 235.000 177.000 347.000 326.000 258.000
Likviditetsgrad 1 27.1 6 18.2
Likviditetsgrad 2 27.1 6 0 0.0 18.3
Soliditet 98.5 99.4 1 100.0 97.6
Resultatgrad 15.5 -57.4 6.4 37.0 22.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 8.4 -32.8 2.8 12.5 4.2
Signatur
24.07.2020
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.07.2020
STYRELEDER ELLER NESTLEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex