Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Marstein Fyr
Juridisk navn:  Stiftinga Marstein Fyr
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55081810
C/O Andreas Iversen Fleskaryggen 85 C/O Andreas Iversen Fleskaryggen 85 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 991875751
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 8/22/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Revisor Vest As
Regnskapsfører: Agenda As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
5.77%
Egenkapital  
  
-3.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 100.000 100.000 290.000 100.000 100.000
Resultat: -147.000 -156.000 49.000 -236.000 -263.000
Egenkapital: 3.538.000 3.664.000 3.783.000 3.747.000 1.974.000
Regnskap for  Stiftinga Marstein Fyr
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 100.000 100.000 290.000 100.000 100.000
Driftskostnader -252.000 -259.000 -244.000 -198.000 -279.000
Driftsresultat -152.000 -159.000 46.000 -99.000 -180.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -141.000 -88.000
Finans 4.000 4.000 4.000 -138.000 -84.000
Resultat før skatt -147.000 -156.000 49.000 -236.000 -263.000
Skattekostnad 22.000 37.000 -13.000 -52.000 0
Årsresultat -126.000 -119.000 36.000 -288.000 -263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.395.000 3.589.000 3.783.000 3.871.000 3.978.000
Sum omløpsmidler 147.000 106.000 151.000 185.000 143.000
Sum eiendeler 3.542.000 3.695.000 3.934.000 4.056.000 4.121.000
Sum opptjent egenkapital 3.338.000 3.464.000 3.583.000 3.547.000 1.774.000
Sum egenkapital 3.538.000 3.664.000 3.783.000 3.747.000 1.974.000
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 62.000 52.000 1.944.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 8.000 89.000 257.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 3.542.000 3.696.000 3.934.000 4.056.000 4.122.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 90.000 100.000 100.000
Andre inntekter 100.000 100.000 200.000 0 0
Driftsinntekter 100.000 100.000 290.000 100.000 100.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -194.000 -194.000 -88.000 -107.000 -117.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -58.000 -65.000 -156.000 -91.000 -162.000
Driftskostnader -252.000 -259.000 -244.000 -198.000 -279.000
Driftsresultat -152.000 -159.000 46.000 -99.000 -180.000
Finansinntekter 4.000 4.000 4.000 3.000 4.000
Finanskostnader 0 0 0 -141.000 -88.000
Finans 4.000 4.000 4.000 -138.000 -84.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -126.000 -119.000 36.000 -288.000 -263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.390.000 3.575.000 3.759.000 3.841.000 3.925.000
Maskiner anlegg 5.000 15.000 24.000 30.000 53.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.395.000 3.589.000 3.783.000 3.871.000 3.978.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.395.000 3.589.000 3.783.000 3.871.000 3.978.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 113.000 0 21.000
Andre fordringer 17.000 14.000 14.000 20.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 130.000 92.000 24.000 165.000 110.000
Sum omløpsmidler 147.000 106.000 151.000 185.000 143.000
Sum eiendeler 3.542.000 3.695.000 3.934.000 4.056.000 4.121.000
Sum opptjent egenkapital 3.338.000 3.464.000 3.583.000 3.547.000 1.774.000
Sum egenkapital 3.538.000 3.664.000 3.783.000 3.747.000 1.974.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 24.000 62.000 52.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 24.000 62.000 52.000 1.944.000
Leverandørgjeld 0 4.000 81.000 7.000 0
Betalbar skatt 2.000 2.000 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 6.000 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 250.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 8.000 89.000 257.000 204.000
Sum gjeld og egenkapital 3.542.000 3.696.000 3.934.000 4.056.000 4.122.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 143.000 98.000 62.000 -72.000 -61.000
Likviditetsgrad 1 36.8 13.3 1.7 0.7 0.7
Likviditetsgrad 2 36.8 13.3 1.7 0.8 0.8
Soliditet 99.9 99.1 96.2 92.4 47.9
Resultatgrad 15.9 -99.0 -180.0
Rentedekningsgrad -0.7 -2.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 1.1
Total kapitalrentabilitet -4.2 -4.2 1.3 -2.4 -4.3
Signatur
17.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex