Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Innvik Næringsutvikling
Juridisk navn:  Stiftinga Innvik Næringsutvikling
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Iras Vagstadbygget Fax:
6793 Innvik 6793 Innvik
Fylke: Kommune:
Vestland Stryn
Org.nr: 979370989
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/11/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Vestland Revisjon Kommunale Oppgåvefellesskap
Regnskapsfører: Innvik Rekneskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-592.86%
Egenkapital  
  
-6.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.000 0 0 4.000 0
Resultat: -97.000 -14.000 -89.000 10.000 8.000
Egenkapital: 1.479.000 1.577.000 1.591.000 1.680.000 1.670.000
Regnskap for  Stiftinga Innvik Næringsutvikling
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.000 0 0 4.000 0
Driftskostnader -117.000 -34.000 -111.000 -30.000 -48.000
Driftsresultat -117.000 -34.000 -111.000 -26.000 -48.000
Finansinntekter 20.000 20.000 22.000 36.000 56.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 20.000 20.000 22.000 36.000 56.000
Resultat før skatt -97.000 -14.000 -89.000 10.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -97.000 -14.000 -89.000 10.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.768.000 1.903.000 1.944.000 1.984.000 2.000.000
Sum eiendeler 1.768.000 1.903.000 1.944.000 1.984.000 2.000.000
Sum opptjent egenkapital 1.379.000 1.477.000 1.491.000 0 0
Sum egenkapital 1.479.000 1.577.000 1.591.000 1.680.000 1.670.000
Sum langsiktig gjeld 175.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000 26.000 53.000 5.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.000 1.903.000 1.944.000 1.985.000 2.000.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 4.000 0
Driftsinntekter 1.000 0 0 4.000 0
Varekostnad -200.000 0 0 0 0
Lønninger -5.000 -8.000 -11.000 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 88.000 -26.000 -100.000 -30.000 -48.000
Driftskostnader -117.000 -34.000 -111.000 -30.000 -48.000
Driftsresultat -117.000 -34.000 -111.000 -26.000 -48.000
Finansinntekter 20.000 20.000 22.000 36.000 56.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 20.000 20.000 22.000 36.000 56.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -97.000 -14.000 -89.000 10.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.768.000 1.903.000 1.944.000 1.984.000 2.000.000
Sum omløpsmidler 1.768.000 1.903.000 1.944.000 1.984.000 2.000.000
Sum eiendeler 1.768.000 1.903.000 1.944.000 1.984.000 2.000.000
Sum opptjent egenkapital 1.379.000 1.477.000 1.491.000 0 0
Sum egenkapital 1.479.000 1.577.000 1.591.000 1.680.000 1.670.000
Sum avsetninger til forpliktelser 175.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 175.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Leverandørgjeld 0 18.000 49.000 5.000 30.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 4.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 114.000 8.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 114.000 26.000 53.000 5.000 30.000
Sum gjeld og egenkapital 1.768.000 1.903.000 1.944.000 1.985.000 2.000.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.654.000 1.877.000 1.891.000 1.979.000 1.970.000
Likviditetsgrad 1 15.5 73.2 36.7 396.8 66.7
Likviditetsgrad 2 15.5 73.2 36.7 396.9 66.7
Soliditet 83.7 82.9 81.8 84.6 83.5
Resultatgrad -650.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -5.5 -0.7 -4.6 0.5 0.4
Signatur
08.04.2010
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex