Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Hardanger Og Voss Museum
Juridisk navn:  Stiftinga Hardanger Og Voss Museum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41260697
Museumsvegen 36 Museumsvegen 36 Fax: 53670041
5778 Utne 5778 Utne
Fylke: Kommune:
Hordaland Ullensvang
Org.nr: 987927704
Aksjekapital: 278.600 NOK
Antall ansatte: 78
Etableringsdato: 1/17/2006
Foretakstype: STI
Tidligere navn: stiftinga hardanger museum
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.16%
Resultat  
  
-47.15%
Egenkapital  
  
23.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 67.239.000 62.167.000 63.227.000 54.875.000 54.568.000
Resultat: 2.489.000 4.710.000 2.811.000 5.312.000 4.604.000
Egenkapital: 13.072.000 10.583.000 5.873.000 12.595.000 7.282.000
Regnskap for  Stiftinga Hardanger Og Voss Museum
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 67.239.000 62.167.000 63.227.000 54.875.000 54.568.000
Driftskostnader -64.803.000 -57.579.000 -60.506.000 -49.845.000 -50.550.000
Driftsresultat 2.436.000 4.588.000 2.721.000 5.030.000 4.018.000
Finansinntekter 272.000 378.000 301.000 353.000 802.000
Finanskostnader -219.000 -256.000 -211.000 -71.000 -216.000
Finans 53.000 122.000 90.000 282.000 586.000
Resultat før skatt 2.489.000 4.710.000 2.811.000 5.312.000 4.604.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.489.000 4.710.000 2.811.000 5.312.000 4.604.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.601.000 22.673.000 23.297.000 6.315.000 5.562.000
Sum omløpsmidler 18.650.000 21.490.000 18.173.000 21.979.000 16.782.000
Sum eiendeler 42.251.000 44.163.000 41.470.000 28.294.000 22.344.000
Sum opptjent egenkapital 12.843.000 10.354.000 5.644.000 12.366.000 7.053.000
Sum egenkapital 13.072.000 10.583.000 5.873.000 12.595.000 7.282.000
Sum langsiktig gjeld 17.456.000 16.272.000 17.911.000 124.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 11.723.000 17.308.000 17.686.000 15.575.000 14.942.000
Sum gjeld og egenkapital 42.251.000 44.163.000 41.470.000 28.294.000 22.344.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.468.000 23.871.000 21.506.000 22.924.000 26.037.000
Andre inntekter 43.771.000 38.296.000 41.721.000 31.951.000 28.531.000
Driftsinntekter 67.239.000 62.167.000 63.227.000 54.875.000 54.568.000
Varekostnad -5.532.000 -3.624.000 -4.980.000 -4.166.000 -6.043.000
Lønninger -35.768.000 -34.612.000 -32.717.000 -29.936.000 -28.760.000
Avskrivning -939.000 -870.000 -724.000 -271.000 -367.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -22.564.000 -18.473.000 -22.085.000 -15.472.000 -15.380.000
Driftskostnader -64.803.000 -57.579.000 -60.506.000 -49.845.000 -50.550.000
Driftsresultat 2.436.000 4.588.000 2.721.000 5.030.000 4.018.000
Finansinntekter 272.000 378.000 301.000 353.000 802.000
Finanskostnader -219.000 -256.000 -211.000 -71.000 -216.000
Finans 53.000 122.000 90.000 282.000 586.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.489.000 4.710.000 2.811.000 5.312.000 4.604.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 197.000 133.000 148.000 0 0
Fast eiendom 19.925.000 15.418.000 16.042.000 4.338.000 4.196.000
Maskiner anlegg 2.110.000 2.154.000 22.000 1.130.000 591.000
Driftsløsøre 190.000 3.932.000 6.181.000 66.000 86.000
Sum varige driftsmidler 22.225.000 21.504.000 22.245.000 5.534.000 4.873.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.179.000 1.036.000 904.000 781.000 689.000
Sum anleggsmidler 23.601.000 22.673.000 23.297.000 6.315.000 5.562.000
Varebeholdning 3.905.000 3.796.000 2.874.000 3.039.000 2.680.000
Kundefordringer 3.306.000 1.167.000 982.000 1.411.000 3.906.000
Andre fordringer 5.073.000 1.287.000 601.000 1.059.000 727.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.366.000 15.240.000 13.716.000 16.470.000 9.469.000
Sum omløpsmidler 18.650.000 21.490.000 18.173.000 21.979.000 16.782.000
Sum eiendeler 42.251.000 44.163.000 41.470.000 28.294.000 22.344.000
Sum opptjent egenkapital 12.843.000 10.354.000 5.644.000 12.366.000 7.053.000
Sum egenkapital 13.072.000 10.583.000 5.873.000 12.595.000 7.282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.316.000 9.880.000 10.303.000 124.000 120.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.456.000 16.272.000 17.911.000 124.000 120.000
Leverandørgjeld 1.872.000 5.780.000 3.129.000 2.678.000 1.813.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.695.000 1.296.000 1.511.000 4.034.000 1.957.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.156.000 10.232.000 13.046.000 8.863.000 11.172.000
Sum kortsiktig gjeld 11.723.000 17.308.000 17.686.000 15.575.000 14.942.000
Sum gjeld og egenkapital 42.251.000 44.163.000 41.470.000 28.294.000 22.344.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.927.000 4.182.000 487.000 6.404.000 1.840.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.3 1 0.9 1.3 1.0
Soliditet 30.9 2 14.2 44.5 32.6
Resultatgrad 3.6 7.4 4.3 9.2 7.4
Rentedekningsgrad 11.1 17.9 12.9 75.8 22.3
Gjeldsgrad 2.2 3.2 6.1 1.2 2.1
Total kapitalrentabilitet 6.4 11.2 7.3 19.0 21.6
Signatur
28.04.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
12.11.2018
PROKURA
KRISTIANSEN ÅSMUND JOHANNES
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex