Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Hamre Grendaskule
Juridisk navn:  Stiftinga Hamre Grendaskule
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56191163
Hamrenesvegen 745 Hamrenesvegen 745 Fax:
5281 Valestrandsfossen 5281 Valestrandsfossen
Fylke: Kommune:
Hordaland Osterøy
Org.nr: 911757729
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 3/12/2013
Foretakstype: STI
Revisor: Sigma Revisjon AS
Regnskapsfører: Siri Lise Hjellvik Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
34.9%
Resultat  
  
23325%
Egenkapital  
  
292.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.508.000 6.307.000 3.842.000 1.381.000 0
Resultat: 937.000 4.000 325.000 205.000 -10.000
Egenkapital: 1.256.000 320.000 316.000 112.000 86.000
Regnskap for  Stiftinga Hamre Grendaskule
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.508.000 6.307.000 3.842.000 1.381.000 0
Driftskostnader -7.569.000 -6.304.000 -3.517.000 -1.176.000 -10.000
Driftsresultat 938.000 2.000 324.000 205.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -2.000 2.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 937.000 4.000 325.000 205.000 -10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 937.000 4.000 325.000 205.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 168.000 182.000 236.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.570.000 2.265.000 1.520.000 812.000 88.000
Sum eiendeler 2.738.000 2.447.000 1.756.000 812.000 88.000
Sum opptjent egenkapital 1.156.000 220.000 216.000 12.000 -14.000
Sum egenkapital 1.256.000 320.000 316.000 112.000 86.000
Sum langsiktig gjeld 300.000 300.000 300.000 180.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.182.000 1.827.000 1.140.000 520.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.738.000 2.447.000 1.756.000 812.000 87.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.502.000 6.306.000 3.802.000 1.292.000 0
Andre inntekter 6.000 1.000 40.000 90.000 0
Driftsinntekter 8.508.000 6.307.000 3.842.000 1.381.000 0
Varekostnad -112.000 -82.000 -56.000 -10.000 0
Lønninger -6.192.000 -4.921.000 -2.796.000 -754.000 0
Avskrivning -32.000 -140.000 -39.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.233.000 -1.161.000 -626.000 -412.000 -10.000
Driftskostnader -7.569.000 -6.304.000 -3.517.000 -1.176.000 -10.000
Driftsresultat 938.000 2.000 324.000 205.000 -10.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 0 0
Finanskostnader -3.000 0 0 0 0
Finans -2.000 2.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -180.000 0
Årsresultat 937.000 4.000 325.000 205.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 46.000 57.000 0 0 0
Maskiner anlegg 75.000 94.000 175.000 0 0
Driftsløsøre 47.000 31.000 61.000 0 0
Sum varige driftsmidler 168.000 182.000 236.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 168.000 182.000 236.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 234.000 9.000 6.000 2.000 0
Andre fordringer 333.000 793.000 701.000 172.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.003.000 1.463.000 813.000 638.000 88.000
Sum omløpsmidler 2.570.000 2.265.000 1.520.000 812.000 88.000
Sum eiendeler 2.738.000 2.447.000 1.756.000 812.000 88.000
Sum opptjent egenkapital 1.156.000 220.000 216.000 12.000 -14.000
Sum egenkapital 1.256.000 320.000 316.000 112.000 86.000
Sum avsetninger til forpliktelser 300.000 300.000 300.000 180.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 300.000 300.000 300.000 180.000 0
Leverandørgjeld 153.000 803.000 190.000 26.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 471.000 365.000 240.000 109.000 0
Utbytte 0 0 0 -180.000 0
Annen kortsiktig gjeld 558.000 659.000 710.000 385.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.182.000 1.827.000 1.140.000 520.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 2.738.000 2.447.000 1.756.000 812.000 87.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.388.000 438.000 380.000 292.000 87.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.2 1.3 1.6 88.0
Likviditetsgrad 2 2.2 1.2 1.3 1.6 88.1
Soliditet 45.9 13.1 1 13.8 98.9
Resultatgrad 1 0 8.4 14.8
Rentedekningsgrad 312.7
Gjeldsgrad 1.2 6.6 4.6 6.3 0.0
Total kapitalrentabilitet 34.3 0.2 18.5 25.2 -11.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP. STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex