Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Halsnøy Historiske Senter
Juridisk navn:  Stiftinga Halsnøy Historiske Senter
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Johannes M Eide Fax:
5457 Høylandsbygd 5457 Høylandsbygd
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 999332072
Aksjekapital: 9.000.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2012
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-37.5%
Resultat  
  
157.14%
Egenkapital  
  
0.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.000 80.000 94.000 113.000 210.000
Resultat: 18.000 7.000 55.000 -996.000 -1.625.000
Egenkapital: 6.679.000 6.661.000 6.654.000 6.599.000 7.595.000
Regnskap for  Stiftinga Halsnøy Historiske Senter
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.000 80.000 94.000 113.000 210.000
Driftskostnader -32.000 -73.000 -40.000 -1.109.000 -1.835.000
Driftsresultat 18.000 7.000 55.000 -996.000 -1.625.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 18.000 7.000 55.000 -996.000 -1.625.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 7.000 55.000 -996.000 -1.625.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.674.000 6.638.000 6.657.000 6.525.000 7.475.000
Sum omløpsmidler 62.000 80.000 24.000 101.000 251.000
Sum eiendeler 6.736.000 6.718.000 6.681.000 6.626.000 7.726.000
Sum opptjent egenkapital -2.321.000 -2.339.000 -2.346.000 -2.401.000 -1.405.000
Sum egenkapital 6.679.000 6.661.000 6.654.000 6.599.000 7.595.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 56.000 56.000 26.000 26.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 6.735.000 6.717.000 6.680.000 6.625.000 7.726.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 80.000 94.000 113.000 210.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 80.000 94.000 113.000 210.000
Varekostnad -6.000 -26.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 -1.040.000 -1.696.000
Andre driftskostnader -26.000 -47.000 -40.000 -69.000 -139.000
Driftskostnader -32.000 -73.000 -40.000 -1.109.000 -1.835.000
Driftsresultat 18.000 7.000 55.000 -996.000 -1.625.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 7.000 55.000 -996.000 -1.625.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 2.900.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 249.000 213.000 142.000 100.000 50.000
Sum varige driftsmidler 6.674.000 6.638.000 6.567.000 6.525.000 7.475.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 90.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.674.000 6.638.000 6.657.000 6.525.000 7.475.000
Varebeholdning 14.000 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 80.000 24.000 101.000 155.000
Sum omløpsmidler 62.000 80.000 24.000 101.000 251.000
Sum eiendeler 6.736.000 6.718.000 6.681.000 6.626.000 7.726.000
Sum opptjent egenkapital -2.321.000 -2.339.000 -2.346.000 -2.401.000 -1.405.000
Sum egenkapital 6.679.000 6.661.000 6.654.000 6.599.000 7.595.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 26.000 26.000 26.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 56.000 56.000 26.000 26.000 131.000
Sum gjeld og egenkapital 6.735.000 6.717.000 6.680.000 6.625.000 7.726.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000 24.000 -2.000 75.000 120.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 0.9 3.9 1.9
Likviditetsgrad 2 0.9 1.4 0.9 3.9 2.0
Soliditet 99.2 99.2 99.6 99.6 98.3
Resultatgrad 3 8.8 58.5 -881.4 -773.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.3 0.1 0.8 -15.0 -21.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex