Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Gulen Fiskarbondemuseum
Juridisk navn:  Stiftinga Gulen Fiskarbondemuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57782391
V/Ole H.Moan Nesevågen 61 Fax:
5970 Byrknesøy 5970 Byrknesøy
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Gulen
Org.nr: 976726413
Aksjekapital: 123 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/27/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Kommunerevisjonen I Ytre Sogn Og Sunnfjord
Utvikling:
Omsetning  
  
0.83%
Resultat  
  
-750%
Egenkapital  
  
-7.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 121.000 120.000 169.000 107.000 110.000
Resultat: -26.000 4.000 56.000 -2.000 10.000
Egenkapital: 324.000 351.000 346.000 290.000 293.000
Regnskap for  Stiftinga Gulen Fiskarbondemuseum
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 121.000 120.000 169.000 107.000 110.000
Driftskostnader -148.000 -116.000 -114.000 -111.000 -103.000
Driftsresultat -27.000 4.000 56.000 -3.000 6.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 1.000 3.000
Resultat før skatt -26.000 4.000 56.000 -2.000 10.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 4.000 56.000 -2.000 10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 338.000 364.000 365.000 306.000 307.000
Sum eiendeler 338.000 364.000 365.000 306.000 307.000
Sum opptjent egenkapital 325.000 351.000 346.000 290.000 293.000
Sum egenkapital 324.000 351.000 346.000 290.000 293.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 13.000 18.000 15.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 364.000 364.000 305.000 308.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 120.000 120.000 169.000 97.000 109.000
Andre inntekter 1.000 0 0 10.000 1.000
Driftsinntekter 121.000 120.000 169.000 107.000 110.000
Varekostnad -25.000 -22.000 -4.000 -3.000 -3.000
Lønninger -85.000 -73.000 -85.000 -81.000 -72.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -21.000 -25.000 -27.000 -28.000
Driftskostnader -148.000 -116.000 -114.000 -111.000 -103.000
Driftsresultat -27.000 4.000 56.000 -3.000 6.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 0 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -26.000 4.000 56.000 -2.000 10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 8.000 6.000 -3.000 13.000 3.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 331.000 358.000 367.000 293.000 305.000
Sum omløpsmidler 338.000 364.000 365.000 306.000 307.000
Sum eiendeler 338.000 364.000 365.000 306.000 307.000
Sum opptjent egenkapital 325.000 351.000 346.000 290.000 293.000
Sum egenkapital 324.000 351.000 346.000 290.000 293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 0 0 0 6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 2.000 0 3.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 5.000 5.000 9.000 5.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 7.000 9.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 13.000 18.000 15.000 15.000
Sum gjeld og egenkapital 339.000 364.000 364.000 305.000 308.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 324.000 351.000 347.000 291.000 292.000
Likviditetsgrad 1 24.1 2 20.3 20.4 20.5
Likviditetsgrad 2 24.1 2 20.3 20.5 20.5
Soliditet 95.9 96.4 95.1 95.1 95.1
Resultatgrad -22.3 3.3 33.1 -2.8 5.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet -7.7 1.4 15.4 -0.7 2.9
Signatur
09.12.2015
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLEG LEIAR ÅLEINE. STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex