Stiftinga Gudbrandsdal Krigsminne Samling
Juridisk navn:  Stiftinga Gudbrandsdal Krigsminne Samling
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61290000
Nedregata 50 Vollsfjoset Fax: 61290321
2640 Vinstra 2642 Kvam
Fylke: Kommune:
Oppland Nord-fron
Org.nr: 974700638
Aksjekapital: 86.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1993 1
Foretakstype: STI
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.91%
Resultat  
  
900%
Egenkapital  
  
196.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 92.000 101.000 23.000 4.000 26.000
Resultat: 56.000 -7.000 -1.000 -22.000 -9.000
Egenkapital: 83.000 28.000 34.000 36.000 58.000
Regnskap for  Stiftinga Gudbrandsdal Krigsminne Samling
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 92.000 101.000 23.000 4.000 26.000
Driftskostnader -36.000 -107.000 -25.000 -27.000 -35.000
Driftsresultat 56.000 -7.000 -1.000 -22.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 56.000 -7.000 -1.000 -22.000 -9.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 56.000 -7.000 -1.000 -22.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 15.000 15.000 30.000 45.000
Sum omløpsmidler 79.000 27.000 41.000 29.000 35.000
Sum eiendeler 98.000 42.000 56.000 59.000 80.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 -58.000 -52.000 -51.000 -28.000
Sum egenkapital 83.000 28.000 34.000 36.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 15.000 22.000 24.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 43.000 56.000 59.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 33.000 40.000 3.000 3.000 4.000
Andre inntekter 59.000 61.000 20.000 1.000 21.000
Driftsinntekter 92.000 101.000 23.000 4.000 26.000
Varekostnad -3.000 -73.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 -15.000 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -33.000 -34.000 -10.000 -12.000 -20.000
Driftskostnader -36.000 -107.000 -25.000 -27.000 -35.000
Driftsresultat 56.000 -7.000 -1.000 -22.000 -9.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 56.000 -7.000 -1.000 -22.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 15.000 30.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 15.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 19.000 15.000 15.000 30.000 45.000
Varebeholdning 7.000 9.000 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 72.000 18.000 41.000 29.000 35.000
Sum omløpsmidler 79.000 27.000 41.000 29.000 35.000
Sum eiendeler 98.000 42.000 56.000 59.000 80.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 -58.000 -52.000 -51.000 -28.000
Sum egenkapital 83.000 28.000 34.000 36.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 15.000 22.000 22.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 15.000 22.000 24.000 22.000
Sum gjeld og egenkapital 98.000 43.000 56.000 59.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 64.000 12.000 19.000 5.000 13.000
Likviditetsgrad 1 5.3 1.8 1.9 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 4.8 1.2 1.9 1.3 1.6
Soliditet 84.7 65.1 60.7 60.0 72.5
Resultatgrad 60.9 -6.9 -4.3 -550.0 -34.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.5 0.6 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet 57.1 -16.3 -1.8 -36.7 -11.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex