Stiftinga Gudbrandsdal Krigsminne Samling
Juridisk navn:  Stiftinga Gudbrandsdal Krigsminne Samling
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61290000
Nedregata 50 Vollsfjoset Fax: 61290321
2640 Vinstra 2642 Kvam
Fylke: Kommune:
Innlandet Nord-Fron
Org.nr: 974700638
Aksjekapital: 86.000 NOK
Etableringsdato: 3/1/1993 1
Foretakstype: STI
Revisor: Gudbrandsdal Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.13%
Resultat  
  
-125%
Egenkapital  
  
-16.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 33.000 92.000 101.000 23.000 4.000
Resultat: -14.000 56.000 -7.000 -1.000 -22.000
Egenkapital: 69.000 83.000 28.000 34.000 36.000
Regnskap for  Stiftinga Gudbrandsdal Krigsminne Samling
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 33.000 92.000 101.000 23.000 4.000
Driftskostnader -47.000 -36.000 -107.000 -25.000 -27.000
Driftsresultat -14.000 56.000 -7.000 -1.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -14.000 56.000 -7.000 -1.000 -22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 56.000 -7.000 -1.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 19.000 19.000 15.000 15.000 30.000
Sum omløpsmidler 55.000 79.000 27.000 41.000 29.000
Sum eiendeler 74.000 98.000 42.000 56.000 59.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -3.000 -58.000 -52.000 -51.000
Sum egenkapital 69.000 83.000 28.000 34.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.000 15.000 15.000 22.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 98.000 43.000 56.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.000 33.000 40.000 3.000 3.000
Andre inntekter 12.000 59.000 61.000 20.000 1.000
Driftsinntekter 33.000 92.000 101.000 23.000 4.000
Varekostnad 0 -3.000 -73.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 -15.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -47.000 -33.000 -34.000 -10.000 -12.000
Driftskostnader -47.000 -36.000 -107.000 -25.000 -27.000
Driftsresultat -14.000 56.000 -7.000 -1.000 -22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -14.000 56.000 -7.000 -1.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 15.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 15.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 19.000 15.000 15.000 15.000
Sum anleggsmidler 19.000 19.000 15.000 15.000 30.000
Varebeholdning 7.000 7.000 9.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 48.000 72.000 18.000 41.000 29.000
Sum omløpsmidler 55.000 79.000 27.000 41.000 29.000
Sum eiendeler 74.000 98.000 42.000 56.000 59.000
Sum opptjent egenkapital -17.000 -3.000 -58.000 -52.000 -51.000
Sum egenkapital 69.000 83.000 28.000 34.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 5.000 15.000 15.000 22.000 22.000
Sum kortsiktig gjeld 5.000 15.000 15.000 22.000 24.000
Sum gjeld og egenkapital 74.000 98.000 43.000 56.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 50.000 64.000 12.000 19.000 5.000
Likviditetsgrad 1 11 5.3 1.8 1.9 1.2
Likviditetsgrad 2 9.6 4.8 1.2 1.9 1.3
Soliditet 93.2 84.7 65.1 60.7 60.0
Resultatgrad -42.4 60.9 -6.9 -4.3 -550.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.5 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -18.9 57.1 -16.3 -1.8 -36.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex