Stiftinga Grovene
Juridisk navn:  Stiftinga Grovene
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91582842
C/O Ann Karin Lofsnes Naustdalsvegen 3 C/O Ann Karin Lofsnes Naustdalsvegen 3 Fax:
6800 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Førde
Org.nr: 977146542
Aksjekapital: 28.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1984 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.74%
Resultat  
  
-72.73%
Egenkapital  
  
1.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 412.000 401.000 384.000 355.000 334.000
Resultat: 18.000 66.000 -155.000 34.000 -35.000
Egenkapital: 1.553.000 1.536.000 1.470.000 1.625.000 1.591.000
Regnskap for  Stiftinga Grovene
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 412.000 401.000 384.000 355.000 334.000
Driftskostnader -400.000 -341.000 -542.000 -334.000 -391.000
Driftsresultat 12.000 60.000 -159.000 22.000 -57.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 13.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 5.000 4.000 13.000 22.000
Resultat før skatt 18.000 66.000 -155.000 34.000 -35.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 66.000 -155.000 34.000 -35.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 279.000 316.000 353.000 390.000 427.000
Sum omløpsmidler 1.274.000 1.220.000 1.117.000 1.235.000 1.164.000
Sum eiendeler 1.553.000 1.536.000 1.470.000 1.625.000 1.591.000
Sum opptjent egenkapital 1.525.000 1.508.000 1.442.000 1.597.000 1.563.000
Sum egenkapital 1.553.000 1.536.000 1.470.000 1.625.000 1.591.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.553.000 1.536.000 1.470.000 1.625.000 1.591.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 412.000 401.000 384.000 355.000 334.000
Driftsinntekter 412.000 401.000 384.000 355.000 334.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 -52.000 -48.000 -56.000
Avskrivning 0 0 -37.000 -37.000 -37.000
Nedskrivning -37.000 -37.000 0 0 0
Andre driftskostnader -363.000 -304.000 -453.000 -249.000 -298.000
Driftskostnader -400.000 -341.000 -542.000 -334.000 -391.000
Driftsresultat 12.000 60.000 -159.000 22.000 -57.000
Finansinntekter 5.000 5.000 4.000 13.000 22.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.000 5.000 4.000 13.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 18.000 66.000 -155.000 34.000 -35.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 279.000 316.000 353.000 390.000 427.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 279.000 316.000 353.000 390.000 427.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 279.000 316.000 353.000 390.000 427.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.274.000 1.220.000 1.117.000 1.235.000 1.164.000
Sum omløpsmidler 1.274.000 1.220.000 1.117.000 1.235.000 1.164.000
Sum eiendeler 1.553.000 1.536.000 1.470.000 1.625.000 1.591.000
Sum opptjent egenkapital 1.525.000 1.508.000 1.442.000 1.597.000 1.563.000
Sum egenkapital 1.553.000 1.536.000 1.470.000 1.625.000 1.591.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 1.553.000 1.536.000 1.470.000 1.625.000 1.591.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.274.000 1.220.000 1.117.000 1.235.000 1.164.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad 2.9 1 -41.4 6.2 -17.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.1 4.2 -10.5 2.2 -2.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex