Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Grannehjelpa
Juridisk navn:  Stiftinga Grannehjelpa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56558581
Sandvenvegen 1B Sandvenvegen 1B Fax:
5600 Norheimsund 5600 Norheimsund
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvam
Org.nr: 977084199
Aksjekapital: 12.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/29/1996
Foretakstype: STI
Revisor: Hardanger Revisjon AS
Regnskapsfører: Vekstra Hardanger Og Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.94%
Resultat  
  
91.28%
Egenkapital  
  
-3.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.583.000 1.598.000 2.095.000 1.405.000 1.190.000
Resultat: -19.000 -218.000 165.000 199.000 31.000
Egenkapital: 507.000 527.000 744.000 580.000 381.000
Regnskap for  Stiftinga Grannehjelpa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.583.000 1.598.000 2.095.000 1.405.000 1.190.000
Driftskostnader -1.606.000 -1.820.000 -1.936.000 -1.214.000 -1.171.000
Driftsresultat -23.000 -222.000 159.000 190.000 19.000
Finansinntekter 4.000 5.000 6.000 8.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 6.000 8.000 11.000
Resultat før skatt -19.000 -218.000 165.000 199.000 31.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -218.000 165.000 199.000 31.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 741.000 757.000 1.004.000 932.000 576.000
Sum eiendeler 741.000 757.000 1.004.000 932.000 576.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 507.000 527.000 744.000 580.000 381.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 230.000 259.000 352.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 741.000 757.000 1.003.000 932.000 577.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 75.000 78.000 297.000 99.000 66.000
Andre inntekter 1.508.000 1.520.000 1.798.000 1.305.000 1.124.000
Driftsinntekter 1.583.000 1.598.000 2.095.000 1.405.000 1.190.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -898.000 -1.106.000 -883.000 0 -737.000
Avskrivning 0 0 0 -664.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -708.000 -714.000 -1.053.000 -550.000 -434.000
Driftskostnader -1.606.000 -1.820.000 -1.936.000 -1.214.000 -1.171.000
Driftsresultat -23.000 -222.000 159.000 190.000 19.000
Finansinntekter 4.000 5.000 6.000 8.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 5.000 6.000 8.000 11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -19.000 -218.000 165.000 199.000 31.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35.000 3.000 11.000 21.000 71.000
Andre fordringer 10.000 12.000 11.000 11.000 11.000
Sum investeringer 28.000 27.000 26.000 26.000 26.000
Kasse, bank 669.000 716.000 955.000 873.000 468.000
Sum omløpsmidler 741.000 757.000 1.004.000 932.000 576.000
Sum eiendeler 741.000 757.000 1.004.000 932.000 576.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 507.000 527.000 744.000 580.000 381.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 166.000 143.000 157.000 297.000 143.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.000 20.000 47.000 12.000 2.000
Betalbar skatt 59.000 67.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 55.000 43.000 50.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 234.000 230.000 259.000 352.000 196.000
Sum gjeld og egenkapital 741.000 757.000 1.003.000 932.000 577.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 507.000 527.000 745.000 580.000 380.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.3 3.9 2.6 2.9
Likviditetsgrad 2 3.2 3.3 3.9 2.7 3.0
Soliditet 68.4 69.6 74.2 62.2 66.0
Resultatgrad -1.5 -13.9 7.6 13.5 1.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.3 0.6 0.5
Total kapitalrentabilitet -2.6 -28.7 16.5 21.2 5.2
Signatur
09.12.2015
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex