Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Gjest Baardsen-Huset
Juridisk navn:  Stiftinga Gjest Baardsen-Huset
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57678262
V/Arne Ness Skulevegen V/Arne Ness Skulevegen Fax:
6854 Kaupanger 6854 Kaupanger
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Sogndal
Org.nr: 885693202
Aksjekapital: 70.000 NOK
Etableringsdato: 3/31/2003
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.16%
Resultat  
  
-30.91%
Egenkapital  
  
32.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 73.000 95.000 68.000 59.000 74.000
Resultat: 38.000 55.000 31.000 20.000 27.000
Egenkapital: 154.000 116.000 61.000 29.000 10.000
Regnskap for  Stiftinga Gjest Baardsen-Huset
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 73.000 95.000 68.000 59.000 74.000
Driftskostnader -23.000 -27.000 -24.000 -22.000 -26.000
Driftsresultat 49.000 67.000 44.000 36.000 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -12.000 -13.000 -17.000 -21.000
Finans -11.000 -12.000 -13.000 -17.000 -21.000
Resultat før skatt 38.000 55.000 31.000 20.000 27.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 55.000 31.000 20.000 27.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 483.000 483.000 483.000 483.000 483.000
Sum omløpsmidler 92.000 93.000 76.000 81.000 96.000
Sum eiendeler 575.000 576.000 559.000 564.000 579.000
Sum opptjent egenkapital 84.000 46.000 -9.000 -40.000 -60.000
Sum egenkapital 154.000 116.000 61.000 29.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 370.000 409.000 447.000 484.000 518.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 575.000 576.000 559.000 565.000 579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 3.000
Andre inntekter 73.000 95.000 68.000 59.000 71.000
Driftsinntekter 73.000 95.000 68.000 59.000 74.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -23.000 -27.000 -24.000 -22.000 -26.000
Driftskostnader -23.000 -27.000 -24.000 -22.000 -26.000
Driftsresultat 49.000 67.000 44.000 36.000 48.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -11.000 -12.000 -13.000 -17.000 -21.000
Finans -11.000 -12.000 -13.000 -17.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 55.000 31.000 20.000 27.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 483.000 483.000 483.000 483.000 483.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 483.000 483.000 483.000 483.000 483.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 483.000 483.000 483.000 483.000 483.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 93.000 76.000 81.000 96.000
Sum omløpsmidler 92.000 93.000 76.000 81.000 96.000
Sum eiendeler 575.000 576.000 559.000 564.000 579.000
Sum opptjent egenkapital 84.000 46.000 -9.000 -40.000 -60.000
Sum egenkapital 154.000 116.000 61.000 29.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 370.000 409.000 447.000 484.000 518.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
Sum kortsiktig gjeld 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000
Sum gjeld og egenkapital 575.000 576.000 559.000 565.000 579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 41.000 42.000 25.000 30.000 45.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.8 1.5 1.6 1.9
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.5 1.6 1.9
Soliditet 26.8 20.1 10.9 5.1 1.7
Resultatgrad 67.1 70.5 64.7 61.0 64.9
Rentedekningsgrad 4.5 5.6 3.4 2.1 2.3
Gjeldsgrad 2.7 4 8.2 18.4 56.9
Total kapitalrentabilitet 8.5 11.6 7.9 6.4 8.3
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex