Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Giskespelet
Juridisk navn:  Stiftinga Giskespelet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70188168
c/o Arne Tunheim Leitebakken 31 Giske Oppvekstsenter Fax:
6055 Godøya 6052 Giske
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 976184475
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/4/1995 1
Foretakstype: STI
Revisor: Møre Og Romsdal Revisjon Sa
Regnskapsfører: Totalregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
604.97%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.276.000 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000
Resultat: 0 50.000 237.000 51.000 321.000
Egenkapital: 652.000 651.000 601.000 364.000 313.000
Regnskap for  Stiftinga Giskespelet
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.276.000 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000
Driftskostnader -1.265.000 -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000
Driftsresultat 10.000 51.000 237.000 51.000 321.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -2.000 0 0 0
Finans -10.000 -2.000 0 0 0
Resultat før skatt 0 50.000 237.000 51.000 321.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 50.000 237.000 51.000 321.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 350.000 92.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 287.000 567.000 625.000 364.000 314.000
Sum eiendeler 637.000 659.000 625.000 364.000 314.000
Sum opptjent egenkapital 652.000 0 601.000 364.000 313.000
Sum egenkapital 652.000 651.000 601.000 364.000 313.000
Sum langsiktig gjeld -50.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 8.000 24.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 638.000 659.000 625.000 364.000 313.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.012.000 181.000 1.301.000 189.000 1.276.000
Andre inntekter 264.000 0 0 0 172.000
Driftsinntekter 1.276.000 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000
Varekostnad -45.000 0 0 0 0
Lønninger -43.000 0 0 0 0
Avskrivning -12.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.165.000 -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000
Driftskostnader -1.265.000 -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000
Driftsresultat 10.000 51.000 237.000 51.000 321.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 -2.000 0 0 0
Finans -10.000 -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 50.000 237.000 51.000 321.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 350.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 350.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 92.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 350.000 92.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 66.000 0 25.000 6.000 20.000
Andre fordringer 21.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 200.000 567.000 601.000 358.000 294.000
Sum omløpsmidler 287.000 567.000 625.000 364.000 314.000
Sum eiendeler 637.000 659.000 625.000 364.000 314.000
Sum opptjent egenkapital 652.000 0 601.000 364.000 313.000
Sum egenkapital 652.000 651.000 601.000 364.000 313.000
Sum avsetninger til forpliktelser -50.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld -50.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 18.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1.000 8.000 24.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 36.000 8.000 24.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 638.000 659.000 625.000 364.000 313.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 251.000 559.000 601.000 364.000 314.000
Likviditetsgrad 1 8 70.9 2
Likviditetsgrad 2 8 70.9 2 0 0.0
Soliditet 102.2 98.8 96.2 1 100.0
Resultatgrad 0.8 28.2 18.2 2 22.2
Rentedekningsgrad 1 25.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.6 7.7 37.9 1 102.6
Signatur
13.02.2020
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex