Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Giskespelet
Juridisk navn:  Stiftinga Giskespelet
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70188168
C/O Arne Tunheim Leitebakken 31 Giske Oppvekstsenter Fax:
6055 Godøya 6052 Giske
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 976184475
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 3/4/1995 1
Foretakstype: STI
Revisor: Kommunerevisjonsdistrikt Nr 3 I Møre Og Romsdal Iks
Regnskapsfører: Totalregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-86.09%
Resultat  
  
-78.9%
Egenkapital  
  
8.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000 118.000
Resultat: 50.000 237.000 51.000 321.000 -17.000
Egenkapital: 651.000 601.000 364.000 313.000 -8.000
Regnskap for  Stiftinga Giskespelet
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000 118.000
Driftskostnader -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000 -131.000
Driftsresultat 51.000 237.000 51.000 321.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -3.000
Finans -2.000 0 0 0 -3.000
Resultat før skatt 50.000 237.000 51.000 321.000 -17.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 237.000 51.000 321.000 -17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 567.000 625.000 364.000 314.000 142.000
Sum eiendeler 659.000 625.000 364.000 314.000 142.000
Sum opptjent egenkapital 0 601.000 364.000 313.000 -8.000
Sum egenkapital 651.000 601.000 364.000 313.000 -8.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.000 24.000 0 0 151.000
Sum gjeld og egenkapital 659.000 625.000 364.000 313.000 143.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 181.000 1.301.000 189.000 1.276.000 118.000
Andre inntekter 0 0 0 172.000 0
Driftsinntekter 181.000 1.301.000 189.000 1.448.000 118.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -25.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000 -106.000
Driftskostnader -129.000 -1.064.000 -138.000 -1.127.000 -131.000
Driftsresultat 51.000 237.000 51.000 321.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -2.000 0 0 0 -3.000
Finans -2.000 0 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 50.000 237.000 51.000 321.000 -17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 92.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 92.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 25.000 6.000 20.000 3.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 567.000 601.000 358.000 294.000 139.000
Sum omløpsmidler 567.000 625.000 364.000 314.000 142.000
Sum eiendeler 659.000 625.000 364.000 314.000 142.000
Sum opptjent egenkapital 0 601.000 364.000 313.000 -8.000
Sum egenkapital 651.000 601.000 364.000 313.000 -8.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.000 24.000 0 0 151.000
Sum kortsiktig gjeld 8.000 24.000 0 0 151.000
Sum gjeld og egenkapital 659.000 625.000 364.000 313.000 143.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 559.000 601.000 364.000 314.000 -9.000
Likviditetsgrad 1 70.9 2 0.9
Likviditetsgrad 2 70.9 2 0 0.0 1.0
Soliditet 98.8 96.2 1 100.0 -5.6
Resultatgrad 28.2 18.2 2 22.2 -11.9
Rentedekningsgrad 25.5 -4.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 -18.9
Total kapitalrentabilitet 7.7 37.9 1 102.6 -9.8
Signatur
18.07.2019
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex