Stiftinga Giske Omsorgsbustader
Juridisk navn:  Stiftinga Giske Omsorgsbustader
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70181200
C/O Byggmann Flyplassvegen 22 C/O Byggmann Flyplassvegen 22 Fax: 70181288
6040 Vigra 6040 Vigra
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 879502772
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/1997
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
1.66%
Resultat  
  
-170.06%
Egenkapital  
  
-3.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.201.000 2.165.000 2.020.000 2.051.000 2.020.000
Resultat: -110.000 157.000 138.000 373.000 302.000
Egenkapital: 2.993.000 3.103.000 2.946.000 2.807.000 2.435.000
Regnskap for  Stiftinga Giske Omsorgsbustader
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.201.000 2.165.000 2.020.000 2.051.000 2.020.000
Driftskostnader -2.099.000 -1.797.000 -1.660.000 -1.445.000 -1.494.000
Driftsresultat 103.000 368.000 360.000 606.000 526.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 2.000 33.000
Finanskostnader -213.000 -213.000 -224.000 -235.000 -257.000
Finans -213.000 -211.000 -222.000 -233.000 -224.000
Resultat før skatt -110.000 157.000 138.000 373.000 302.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 157.000 138.000 373.000 302.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.728.000 8.634.000 9.051.000 9.468.000 9.885.000
Sum omløpsmidler 789.000 1.042.000 1.004.000 1.054.000 753.000
Sum eiendeler 10.517.000 9.676.000 10.055.000 10.522.000 10.638.000
Sum opptjent egenkapital 2.693.000 2.803.000 2.646.000 2.507.000 2.135.000
Sum egenkapital 2.993.000 3.103.000 2.946.000 2.807.000 2.435.000
Sum langsiktig gjeld 7.465.000 6.523.000 7.048.000 7.563.000 8.066.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 51.000 62.000 153.000 137.000
Sum gjeld og egenkapital 10.517.000 9.677.000 10.056.000 10.523.000 10.638.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.018.000 1.981.000 1.837.000 1.868.000 1.836.000
Andre inntekter 184.000 184.000 184.000 184.000 184.000
Driftsinntekter 2.201.000 2.165.000 2.020.000 2.051.000 2.020.000
Varekostnad 0 0 0 0 -1.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -444.000 -417.000 -417.000 -417.000 -417.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.655.000 -1.380.000 -1.243.000 -1.028.000 -1.076.000
Driftskostnader -2.099.000 -1.797.000 -1.660.000 -1.445.000 -1.494.000
Driftsresultat 103.000 368.000 360.000 606.000 526.000
Finansinntekter 0 2.000 2.000 2.000 33.000
Finanskostnader -213.000 -213.000 -224.000 -235.000 -257.000
Finans -213.000 -211.000 -222.000 -233.000 -224.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -110.000 157.000 138.000 373.000 302.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.628.000 8.634.000 9.051.000 9.468.000 9.885.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 100.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.728.000 8.634.000 9.051.000 9.468.000 9.885.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.728.000 8.634.000 9.051.000 9.468.000 9.885.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 26.000 43.000 53.000 37.000 14.000
Andre fordringer 23.000 27.000 26.000 25.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 739.000 972.000 925.000 993.000 717.000
Sum omløpsmidler 789.000 1.042.000 1.004.000 1.054.000 753.000
Sum eiendeler 10.517.000 9.676.000 10.055.000 10.522.000 10.638.000
Sum opptjent egenkapital 2.693.000 2.803.000 2.646.000 2.507.000 2.135.000
Sum egenkapital 2.993.000 3.103.000 2.946.000 2.807.000 2.435.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.465.000 6.523.000 7.048.000 7.563.000 8.066.000
Leverandørgjeld 32.000 25.000 34.000 50.000 98.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 26.000 27.000 103.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 59.000 51.000 62.000 153.000 137.000
Sum gjeld og egenkapital 10.517.000 9.677.000 10.056.000 10.523.000 10.638.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 730.000 991.000 942.000 901.000 616.000
Likviditetsgrad 1 13.4 20.4 16.2 6.9 5.5
Likviditetsgrad 2 13.4 20.4 16.2 6.9 5.5
Soliditet 28.5 32.1 29.3 26.7 22.9
Resultatgrad 4.7 1 17.8 29.5 26.0
Rentedekningsgrad 0.5 1.7 1.6 2.6 2.2
Gjeldsgrad 2.5 2.1 2.4 2.7 3.4
Total kapitalrentabilitet 1 3.8 3.6 5.8 5.3
Signatur
01.12.2016
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
01.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex