Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv
Juridisk navn:  Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70263808
Gjørvahaugane 35 Fax: 70263141
6216 Geiranger 6216 Geiranger
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Stranda
Org.nr: 994048015
Aksjekapital: 2.100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 3/30/2009
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Økonsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.69%
Resultat  
  
314.29%
Egenkapital  
  
2.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.348.000 12.511.000 11.571.000 10.572.000 10.591.000
Resultat: 58.000 14.000 31.000 73.000 100.000
Egenkapital: 2.948.000 2.890.000 2.878.000 2.852.000 2.783.000
Regnskap for  Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.348.000 12.511.000 11.571.000 10.572.000 10.591.000
Driftskostnader -13.338.000 -12.523.000 -11.567.000 -10.559.000 -10.586.000
Driftsresultat 10.000 -12.000 4.000 14.000 4.000
Finansinntekter 50.000 27.000 31.000 60.000 96.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -2.000 0
Finans 48.000 26.000 28.000 58.000 96.000
Resultat før skatt 58.000 14.000 31.000 73.000 100.000
Skattekostnad 0 -2.000 -5.000 -4.000 -3.000
Årsresultat 58.000 12.000 26.000 69.000 97.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.126.000 2.451.000 2.897.000 1.855.000 637.000
Sum omløpsmidler 9.393.000 8.729.000 6.740.000 7.588.000 10.224.000
Sum eiendeler 11.519.000 11.180.000 9.637.000 9.443.000 10.861.000
Sum opptjent egenkapital 848.000 790.000 778.000 752.000 683.000
Sum egenkapital 2.948.000 2.890.000 2.878.000 2.852.000 2.783.000
Sum langsiktig gjeld 7.270.000 6.481.000 5.172.000 5.344.000 6.844.000
Sum kortsiktig gjeld 1.302.000 1.809.000 1.588.000 1.247.000 1.234.000
Sum gjeld og egenkapital 11.520.000 11.180.000 9.638.000 9.443.000 10.861.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.864.000 4.245.000 3.883.000 3.098.000 3.287.000
Andre inntekter 8.484.000 8.266.000 7.688.000 7.474.000 7.304.000
Driftsinntekter 13.348.000 12.511.000 11.571.000 10.572.000 10.591.000
Varekostnad -641.000 -911.000 -766.000 -592.000 -427.000
Lønninger -4.348.000 -4.083.000 -4.190.000 -3.642.000 -3.323.000
Avskrivning -436.000 -446.000 -448.000 -237.000 -147.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.913.000 -7.083.000 -6.163.000 -6.088.000 -6.689.000
Driftskostnader -13.338.000 -12.523.000 -11.567.000 -10.559.000 -10.586.000
Driftsresultat 10.000 -12.000 4.000 14.000 4.000
Finansinntekter 50.000 27.000 31.000 60.000 96.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -3.000 -2.000 0
Finans 48.000 26.000 28.000 58.000 96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 58.000 12.000 26.000 69.000 97.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 2.104.000 2.451.000 2.897.000 1.855.000 637.000
Sum varige driftsmidler 2.104.000 2.451.000 2.897.000 1.855.000 637.000
Sum finansielle anleggsmidler 22.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.126.000 2.451.000 2.897.000 1.855.000 637.000
Varebeholdning 826.000 856.000 1.214.000 1.365.000 1.025.000
Kundefordringer 47.000 17.000 24.000 111.000 57.000
Andre fordringer 1.422.000 1.545.000 1.846.000 3.103.000 4.465.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.098.000 6.311.000 3.657.000 3.009.000 4.678.000
Sum omløpsmidler 9.393.000 8.729.000 6.740.000 7.588.000 10.224.000
Sum eiendeler 11.519.000 11.180.000 9.637.000 9.443.000 10.861.000
Sum opptjent egenkapital 848.000 790.000 778.000 752.000 683.000
Sum egenkapital 2.948.000 2.890.000 2.878.000 2.852.000 2.783.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.270.000 6.481.000 5.172.000 5.344.000 6.844.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.270.000 6.481.000 5.172.000 5.344.000 6.844.000
Leverandørgjeld 579.000 1.001.000 955.000 640.000 683.000
Betalbar skatt 0 2.000 2.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 175.000 213.000 179.000 176.000 178.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 548.000 593.000 452.000 431.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 1.302.000 1.809.000 1.588.000 1.247.000 1.234.000
Sum gjeld og egenkapital 11.520.000 11.180.000 9.638.000 9.443.000 10.861.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.091.000 6.920.000 5.152.000 6.341.000 8.990.000
Likviditetsgrad 1 7.2 4.8 4.2 6.1 8.3
Likviditetsgrad 2 6.6 4.4 3.5 5.0 7.5
Soliditet 25.6 25.8 29.9 30.2 25.6
Resultatgrad 0.1 -0.1 0 0.1 0.0
Rentedekningsgrad 5 1.3 37.0
Gjeldsgrad 2.9 2.9 2.3 2.3 2.9
Total kapitalrentabilitet 0.5 0.1 0.4 0.8 0.9
Signatur
03.10.2016
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
03.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex