Stiftinga Gamlegymnaset I Volda
Juridisk navn:  Stiftinga Gamlegymnaset I Volda
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95720630
Seljebakken 6 Engesetvegen 30 Fax:
6102 Volda 6102 Volda
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Volda
Org.nr: 815718542
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 6/30/2015
Foretakstype: STI
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Regnskapshjelp As
Utvikling:
Omsetning  
  
163.01%
Resultat  
  
204.06%
Egenkapital  
  
135.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.031.000 392.000 970.000 1.199.000
Resultat: 205.000 -197.000 -25.000 124.000
Egenkapital: 356.000 151.000 347.000 372.000
Regnskap for  Stiftinga Gamlegymnaset I Volda
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.031.000 392.000 970.000 1.199.000
Driftskostnader -816.000 -589.000 -995.000 -1.075.000
Driftsresultat 215.000 -197.000 -25.000 123.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 0 0
Finans -10.000 0 0 0
Resultat før skatt 205.000 -197.000 -25.000 124.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 205.000 -197.000 -25.000 124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 220.000 230.000 240.000 250.000
Sum omløpsmidler 432.000 226.000 110.000 657.000
Sum eiendeler 652.000 456.000 350.000 907.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 -98.000 99.000 122.000
Sum egenkapital 356.000 151.000 347.000 372.000
Sum langsiktig gjeld 294.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 305.000 3.000 535.000
Sum gjeld og egenkapital 651.000 455.000 350.000 907.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 865.000 392.000 949.000 1.199.000
Andre inntekter 166.000 0 21.000 0
Driftsinntekter 1.031.000 392.000 970.000 1.199.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -10.000 -10.000 -10.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -806.000 -579.000 -985.000 -1.075.000
Driftskostnader -816.000 -589.000 -995.000 -1.075.000
Driftsresultat 215.000 -197.000 -25.000 123.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -10.000 0 0 0
Finans -10.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 205.000 -197.000 -25.000 124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 220.000 230.000 240.000 250.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 220.000 230.000 240.000 250.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 220.000 230.000 240.000 250.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 214.000 3.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 218.000 223.000 110.000 657.000
Sum omløpsmidler 432.000 226.000 110.000 657.000
Sum eiendeler 652.000 456.000 350.000 907.000
Sum opptjent egenkapital 107.000 -98.000 99.000 122.000
Sum egenkapital 356.000 151.000 347.000 372.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 294.000 0 0 0
Leverandørgjeld 1.000 305.000 3.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 0 0 535.000
Sum kortsiktig gjeld 2.000 305.000 3.000 535.000
Sum gjeld og egenkapital 651.000 455.000 350.000 907.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 430.000 -79.000 107.000 122.000
Likviditetsgrad 1 2 0.7 36.7 1.2
Likviditetsgrad 2 2 0.7 36.7 1.3
Soliditet 54.6 33.1 99.1 41.0
Resultatgrad 20.9 -50.3 -2.6 10.3
Rentedekningsgrad 21.5
Gjeldsgrad 0.8 2 0 1.4
Total kapitalrentabilitet 3 -43.2 -7.1 13.6
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex