Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga G-Kultur
Juridisk navn:  Stiftinga G-Kultur
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97195148
Jerikoveien 15E Jerikoveien 15E Fax:
1067 Oslo 1067 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 913167996
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/2014 1
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Fri As
Utvikling:
Omsetning  
  
66.67%
Resultat  
  
68.53%
Egenkapital  
  
-19.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 20.000 12.000 7.000 30.000 0
Resultat: -118.000 -375.000 -294.000 -274.000 34.000
Egenkapital: 501.000 619.000 994.000 1.288.000 1.562.000
Regnskap for  Stiftinga G-Kultur
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 20.000 12.000 7.000 30.000 0
Driftskostnader -142.000 -393.000 -314.000 -332.000 -11.000
Driftsresultat -122.000 -381.000 -307.000 -302.000 -11.000
Finansinntekter 4.000 6.000 13.000 28.000 45.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 6.000 13.000 28.000 45.000
Resultat før skatt -118.000 -375.000 -294.000 -274.000 34.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -118.000 -375.000 -294.000 -274.000 34.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 566.000 713.000 1.098.000 1.444.000 1.562.000
Sum eiendeler 566.000 713.000 1.098.000 1.444.000 1.562.000
Sum opptjent egenkapital -1.027.000 -909.000 -535.000 -240.000 34.000
Sum egenkapital 501.000 619.000 994.000 1.288.000 1.562.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64.000 94.000 104.000 156.000 0
Sum gjeld og egenkapital 566.000 714.000 1.098.000 1.445.000 1.563.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.000 10.000 0 0 0
Andre inntekter 18.000 2.000 7.000 30.000 0
Driftsinntekter 20.000 12.000 7.000 30.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -20.000 -50.000 -20.000 -29.000 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -122.000 -343.000 -294.000 -303.000 -11.000
Driftskostnader -142.000 -393.000 -314.000 -332.000 -11.000
Driftsresultat -122.000 -381.000 -307.000 -302.000 -11.000
Finansinntekter 4.000 6.000 13.000 28.000 45.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 4.000 6.000 13.000 28.000 45.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -118.000 -375.000 -294.000 -274.000 34.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 562.000 713.000 1.098.000 1.444.000 1.562.000
Sum omløpsmidler 566.000 713.000 1.098.000 1.444.000 1.562.000
Sum eiendeler 566.000 713.000 1.098.000 1.444.000 1.562.000
Sum opptjent egenkapital -1.027.000 -909.000 -535.000 -240.000 34.000
Sum egenkapital 501.000 619.000 994.000 1.288.000 1.562.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 7.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 62.000 94.000 104.000 149.000 0
Sum kortsiktig gjeld 64.000 94.000 104.000 156.000 0
Sum gjeld og egenkapital 566.000 714.000 1.098.000 1.445.000 1.563.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 502.000 619.000 994.000 1.288.000 1.562.000
Likviditetsgrad 1 8.8 7.6 10.6 9.3
Likviditetsgrad 2 8.8 7.6 10.6 9.3 0.0
Soliditet 88.7 86.8 90.5 89.2 100.0
Resultatgrad -4385.7 -1006.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet -20.9 -52.6 -26.8 -19.0 2.2
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex