Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Frivilligsentralen I Eid
Juridisk navn:  Stiftinga Frivilligsentralen I Eid
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57885808
Rådhusvegen 11 Eidsgata 9 Fax: 57864601
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Eid
Org.nr: 979950063
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 5/26/1998
Foretakstype: STI
Revisor: Kommunerevisjonen I Nordfjord
Regnskapsfører: Accountor Eid As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.61%
Resultat  
  
-380%
Egenkapital  
  
-39.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.433.000 1.568.000 1.231.000 1.323.000 1.517.000
Resultat: -24.000 -5.000 -9.000 13.000 -107.000
Egenkapital: -85.000 -61.000 -56.000 -47.000 -60.000
Regnskap for  Stiftinga Frivilligsentralen I Eid
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.433.000 1.568.000 1.231.000 1.323.000 1.517.000
Driftskostnader -1.456.000 -1.572.000 -1.239.000 -1.310.000 -1.625.000
Driftsresultat -24.000 -5.000 -8.000 13.000 -108.000
Finansinntekter -1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 1.000
Resultat før skatt -24.000 -5.000 -9.000 13.000 -107.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -5.000 -9.000 13.000 -107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 579.000 955.000 233.000 203.000 235.000
Sum eiendeler 579.000 955.000 233.000 203.000 235.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -111.000 -106.000 -97.000 -110.000
Sum egenkapital -85.000 -61.000 -56.000 -47.000 -60.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 663.000 1.016.000 289.000 251.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 955.000 233.000 204.000 235.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.433.000 1.568.000 1.231.000 1.323.000 1.517.000
Driftsinntekter 1.433.000 1.568.000 1.231.000 1.323.000 1.517.000
Varekostnad -34.000 -39.000 -32.000 -20.000 -32.000
Lønninger -732.000 -767.000 -622.000 -618.000 -647.000
Avskrivning -639.000 -689.000 -534.000 -566.000 -623.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -51.000 -77.000 -51.000 -106.000 -323.000
Driftskostnader -1.456.000 -1.572.000 -1.239.000 -1.310.000 -1.625.000
Driftsresultat -24.000 -5.000 -8.000 13.000 -108.000
Finansinntekter -1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 0 0
Finans -1.000 -1.000 -1.000 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -24.000 -5.000 -9.000 13.000 -107.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 3.000 1.000 15.000 62.000
Andre fordringer 3.000 5.000 4.000 11.000 56.000
Sum investeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Kasse, bank 574.000 945.000 226.000 175.000 115.000
Sum omløpsmidler 579.000 955.000 233.000 203.000 235.000
Sum eiendeler 579.000 955.000 233.000 203.000 235.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 -111.000 -106.000 -97.000 -110.000
Sum egenkapital -85.000 -61.000 -56.000 -47.000 -60.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 21.000 9.000 10.000 17.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 46.000 42.000 34.000 31.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 597.000 964.000 245.000 203.000 169.000
Sum kortsiktig gjeld 663.000 1.016.000 289.000 251.000 295.000
Sum gjeld og egenkapital 578.000 955.000 233.000 204.000 235.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -84.000 -61.000 -56.000 -48.000 -60.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.8 0.9 0.8
Soliditet -14.7 -6.4 -23.0 -25.5
Resultatgrad -1.7 -0.3 -0.6 1.0 -7.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -7.8 -16.7 -5.2 -5.3 -4.9
Total kapitalrentabilitet -4.3 -0.5 -3.4 6.4 -45.5
Signatur
09.12.2015
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE. DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Presisering om tapt aksjekapital
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex