Stiftinga Fridtjov Den Frøkne
Juridisk navn:  Stiftinga Fridtjov Den Frøkne
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91553932
C/O Reidun Bolstad C/O Reidun Bolstad Fax:
6893 Vik I Sogn 6893 Vik I Sogn
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Vik
Org.nr: 992591250
Aksjekapital: 41.000 NOK
Etableringsdato: 11/22/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Økonomi Sogn As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-11.11%
Egenkapital  
  
-38.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 93.000
Resultat: -10.000 -9.000 -17.000 -19.000 54.000
Egenkapital: 16.000 26.000 36.000 53.000 72.000
Regnskap for  Stiftinga Fridtjov Den Frøkne
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 93.000
Driftskostnader -10.000 -9.000 -17.000 -19.000 -39.000
Driftsresultat -10.000 -9.000 -17.000 -19.000 54.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -10.000 -9.000 -17.000 -19.000 54.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -9.000 -17.000 -19.000 54.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 46.000 56.000 66.000 82.000 101.000
Sum eiendeler 46.000 56.000 66.000 82.000 101.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -15.000 -5.000 12.000 31.000
Sum egenkapital 16.000 26.000 36.000 53.000 72.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 29.000 30.000 29.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 55.000 66.000 82.000 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 93.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 93.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -9.000 -17.000 -19.000 -39.000
Driftskostnader -10.000 -9.000 -17.000 -19.000 -39.000
Driftsresultat -10.000 -9.000 -17.000 -19.000 54.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 -9.000 -17.000 -19.000 54.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 1.000 2.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 48.000 58.000 74.000 92.000
Sum omløpsmidler 46.000 56.000 66.000 82.000 101.000
Sum eiendeler 46.000 56.000 66.000 82.000 101.000
Sum opptjent egenkapital -25.000 -15.000 -5.000 12.000 31.000
Sum egenkapital 16.000 26.000 36.000 53.000 72.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 29.000 30.000 29.000 29.000
Sum gjeld og egenkapital 45.000 55.000 66.000 82.000 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.000 27.000 36.000 53.000 72.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.9 2 2.8 3.5
Likviditetsgrad 2 1.3 1.7 2 2.6 3.3
Soliditet 35.6 47.3 54.5 64.6 71.3
Resultatgrad 58.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.1 0.8 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -22.2 -16.4 -25.8 -23.2 53.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex