Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Folkemusikkarkivet For Møre Og Romsdal
Juridisk navn:  Stiftinga Folkemusikkarkivet For Møre Og Romsdal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70075092
C/O Høgskulen I Volda Postboks 500 C/o Høgskulen I Volda Fax: 70075051
6101 Volda 6101 Volda
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Volda
Org.nr: 981515099
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/25/1999
Foretakstype: STI
Utvikling:
Omsetning  
  
6.47%
Resultat  
  
-275%
Egenkapital  
  
-3.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 576.000 541.000 576.000 836.000 524.000
Resultat: -21.000 12.000 33.000 10.000 63.000
Egenkapital: 705.000 727.000 714.000 681.000 671.000
Regnskap for  Stiftinga Folkemusikkarkivet For Møre Og Romsdal
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 576.000 541.000 576.000 836.000 524.000
Driftskostnader -599.000 -530.000 -543.000 -826.000 -462.000
Driftsresultat -23.000 11.000 32.000 9.000 62.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Resultat før skatt -21.000 12.000 33.000 10.000 63.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 12.000 33.000 10.000 63.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 99.000 132.000 145.000 178.000 215.000
Sum omløpsmidler 837.000 675.000 653.000 617.000 625.000
Sum eiendeler 936.000 807.000 798.000 795.000 840.000
Sum opptjent egenkapital 655.000 677.000 664.000 631.000 621.000
Sum egenkapital 705.000 727.000 714.000 681.000 671.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 231.000 80.000 83.000 114.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 936.000 807.000 797.000 795.000 840.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 507.000 536.000 576.000 787.000 509.000
Andre inntekter 69.000 5.000 0 48.000 15.000
Driftsinntekter 576.000 541.000 576.000 836.000 524.000
Varekostnad -51.000 -57.000 -55.000 -13.000 -3.000
Lønninger -385.000 -332.000 -297.000 -289.000 -327.000
Avskrivning -32.000 -33.000 -33.000 -37.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -131.000 -108.000 -158.000 -487.000 -98.000
Driftskostnader -599.000 -530.000 -543.000 -826.000 -462.000
Driftsresultat -23.000 11.000 32.000 9.000 62.000
Finansinntekter 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 0 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -21.000 12.000 33.000 10.000 63.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 99.000 132.000 145.000 178.000 215.000
Sum varige driftsmidler 99.000 132.000 145.000 178.000 215.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 99.000 132.000 145.000 178.000 215.000
Varebeholdning 30.000 30.000 30.000 30.000 31.000
Kundefordringer 0 3.000 5.000 0 1.000
Andre fordringer 3.000 3.000 5.000 113.000 242.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 803.000 639.000 613.000 474.000 351.000
Sum omløpsmidler 837.000 675.000 653.000 617.000 625.000
Sum eiendeler 936.000 807.000 798.000 795.000 840.000
Sum opptjent egenkapital 655.000 677.000 664.000 631.000 621.000
Sum egenkapital 705.000 727.000 714.000 681.000 671.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1.000 25.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 50.000 28.000 34.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 206.000 30.000 30.000 80.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 231.000 80.000 83.000 114.000 169.000
Sum gjeld og egenkapital 936.000 807.000 797.000 795.000 840.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 606.000 595.000 570.000 503.000 456.000
Likviditetsgrad 1 3.6 8.4 7.9 5.4 3.7
Likviditetsgrad 2 3.5 8.1 7.5 5.2 3.6
Soliditet 75.3 90.1 89.6 85.7 79.9
Resultatgrad 2 5.6 1.1 11.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet -2.2 1.5 4 1.3 7.5
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG NESTLEIAR KVAR FOR SEG. DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Prokurister
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE. DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex