Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Folgefonnsenteret
Juridisk navn:  Stiftinga Folgefonnsenteret
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53484280
Postboks 119 Skålafjæro 17 Fax:
5486 Rosendal 5470 Rosendal
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 917485798
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 6/2/2016 1
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
81.71%
Resultat  
  
120.98%
Egenkapital  
  
22.94%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 2.146.000 1.181.000 159.000
Resultat: 245.000 -1.168.000 0
Egenkapital: -823.000 -1.068.000 100.000
Regnskap for  Stiftinga Folgefonnsenteret
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.146.000 1.181.000 159.000
Driftskostnader -1.670.000 -2.222.000 -159.000
Driftsresultat 476.000 -1.040.000 0
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -232.000 -129.000 0
Finans -232.000 -128.000 0
Resultat før skatt 245.000 -1.168.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 245.000 -1.168.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.891.000 6.046.000 0
Sum omløpsmidler 1.222.000 1.628.000 1.430.000
Sum eiendeler 5.113.000 7.674.000 1.430.000
Sum opptjent egenkapital -923.000 -1.068.000 0
Sum egenkapital -823.000 -1.068.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 5.609.000 6.000.000 0
Sum kortsiktig gjeld 328.000 2.741.000 1.330.000
Sum gjeld og egenkapital 5.114.000 7.673.000 1.430.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.146.000 741.000 0
Andre inntekter 0 440.000 159.000
Driftsinntekter 2.146.000 1.181.000 159.000
Varekostnad -2.000 -233.000 0
Lønninger -629.000 -151.000 0
Avskrivning -494.000 -432.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -545.000 -1.406.000 -159.000
Driftskostnader -1.670.000 -2.222.000 -159.000
Driftsresultat 476.000 -1.040.000 0
Finansinntekter 0 1.000 0
Finanskostnader -232.000 -129.000 0
Finans -232.000 -128.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 245.000 -1.168.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 3.891.000 6.046.000 0
Sum varige driftsmidler 3.891.000 6.046.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.891.000 6.046.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 14.000 9.000 0
Andre fordringer 180.000 50.000 64.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.028.000 1.570.000 1.366.000
Sum omløpsmidler 1.222.000 1.628.000 1.430.000
Sum eiendeler 5.113.000 7.674.000 1.430.000
Sum opptjent egenkapital -923.000 -1.068.000 0
Sum egenkapital -823.000 -1.068.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.609.000 6.000.000 0
Leverandørgjeld 104.000 2.467.000 572.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 45.000 224.000 -313.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 178.000 50.000 1.071.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 2.741.000 1.330.000
Sum gjeld og egenkapital 5.114.000 7.673.000 1.430.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 894.000 -1.113.000 100.000
Likviditetsgrad 1 3.7 0.6 1.1
Likviditetsgrad 2 3.7 0.6 1.1
Soliditet -16.1 -13.9 7
Resultatgrad 22.2 -88.1 0
Rentedekningsgrad 2.1 -8.1
Gjeldsgrad -7.2 -8.2 13.3
Total kapitalrentabilitet 9.3 -13.5 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex