Stiftinga Fjell Festning
Juridisk navn:  Stiftinga Fjell Festning
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56335454
V/Ole Hovland Postboks 21 V/ Ole Hovland Festningsvegen 50 Fax:
5358 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Hordaland Fjell
Org.nr: 991989528
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/18/2007
Foretakstype: STI
Revisor: Olstad As
Utvikling:
Omsetning  
  
39.08%
Resultat  
  
412.26%
Egenkapital  
  
113.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.064.000 765.000 728.000 683.000 651.000
Resultat: 543.000 106.000 -273.000 96.000 48.000
Egenkapital: 1.022.000 479.000 373.000 647.000 551.000
Regnskap for  Stiftinga Fjell Festning
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.064.000 765.000 728.000 683.000 651.000
Driftskostnader -521.000 -658.000 -1.006.000 -591.000 -607.000
Driftsresultat 543.000 108.000 -277.000 92.000 44.000
Finansinntekter 0 0 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 0
Finans 0 -3.000 4.000 4.000 4.000
Resultat før skatt 543.000 106.000 -273.000 96.000 48.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 543.000 106.000 -273.000 96.000 48.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 925.000 1.019.000 135.000 131.000 158.000
Sum omløpsmidler 248.000 200.000 243.000 604.000 462.000
Sum eiendeler 1.173.000 1.219.000 378.000 735.000 620.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 379.000 273.000 547.000 451.000
Sum egenkapital 1.022.000 479.000 373.000 647.000 551.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 151.000 740.000 5.000 88.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 1.173.000 1.219.000 378.000 735.000 620.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 39.000 23.000 0 0 0
Andre inntekter 1.024.000 742.000 728.000 683.000 651.000
Driftsinntekter 1.064.000 765.000 728.000 683.000 651.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -82.000 -30.000 -50.000 -30.000 0
Avskrivning -94.000 -71.000 -22.000 -27.000 -54.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -345.000 -557.000 -934.000 -534.000 -553.000
Driftskostnader -521.000 -658.000 -1.006.000 -591.000 -607.000
Driftsresultat 543.000 108.000 -277.000 92.000 44.000
Finansinntekter 0 0 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader 0 -3.000 0 0 0
Finans 0 -3.000 4.000 4.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 543.000 106.000 -273.000 96.000 48.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 847.000 925.000 25.000 33.000 49.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 78.000 94.000 110.000 98.000 109.000
Sum varige driftsmidler 925.000 1.019.000 135.000 131.000 158.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 925.000 1.019.000 135.000 131.000 158.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 53.000 37.000 25.000 53.000 35.000
Andre fordringer 159.000 152.000 151.000 239.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 36.000 11.000 67.000 312.000 379.000
Sum omløpsmidler 248.000 200.000 243.000 604.000 462.000
Sum eiendeler 1.173.000 1.219.000 378.000 735.000 620.000
Sum opptjent egenkapital 922.000 379.000 273.000 547.000 451.000
Sum egenkapital 1.022.000 479.000 373.000 647.000 551.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 147.000 740.000 0 88.000 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 0 5.000 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 151.000 740.000 5.000 88.000 69.000
Sum gjeld og egenkapital 1.173.000 1.219.000 378.000 735.000 620.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 97.000 -540.000 238.000 516.000 393.000
Likviditetsgrad 1 1.6 0.3 48.6 6.9 6.7
Likviditetsgrad 2 1.6 0.3 48.6 6.9 6.7
Soliditet 87.1 39.3 98.7 88.0 88.9
Resultatgrad 5 14.1 13.5 6.8
Rentedekningsgrad 3
Gjeldsgrad 0.1 1.5 0 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 46.3 8.9 -72.2 13.1 7.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex