Stiftinga Fitjar Frivilligsentral
Juridisk navn:  Stiftinga Fitjar Frivilligsentral
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53499091
Havnavegen 1 Havnavegen 1 Fax: 53499092
5419 Fitjar 5419 Fitjar
Fylke: Kommune:
Hordaland Fitjar
Org.nr: 980992934
Aksjekapital: 310.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/12/1999
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
15.54%
Resultat  
  
325%
Egenkapital  
  
152.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 922.000 798.000 658.000 716.000 624.000
Resultat: 187.000 44.000 -94.000 0 -77.000
Egenkapital: 310.000 123.000 79.000 172.000 172.000
Regnskap for  Stiftinga Fitjar Frivilligsentral
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 922.000 798.000 658.000 716.000 624.000
Driftskostnader -735.000 -755.000 -753.000 -719.000 -703.000
Driftsresultat 187.000 44.000 -95.000 -2.000 -80.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 2.000 3.000
Resultat før skatt 187.000 44.000 -94.000 0 -77.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 187.000 44.000 -94.000 0 -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 12.000 23.000 37.000 25.000
Sum omløpsmidler 416.000 225.000 153.000 216.000 232.000
Sum eiendeler 421.000 237.000 176.000 253.000 257.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 310.000 123.000 79.000 172.000 172.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 113.000 96.000 79.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 421.000 237.000 176.000 252.000 256.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 922.000 798.000 658.000 716.000 624.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 922.000 798.000 658.000 716.000 624.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -640.000 -650.000 -635.000 -554.000 -548.000
Avskrivning 0 -12.000 0 -15.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -95.000 -93.000 -118.000 -150.000 -144.000
Driftskostnader -735.000 -755.000 -753.000 -719.000 -703.000
Driftsresultat 187.000 44.000 -95.000 -2.000 -80.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 2.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 187.000 44.000 -94.000 0 -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 12.000 23.000 0 25.000
Driftsløsøre 5.000 0 0 37.000 0
Sum varige driftsmidler 5.000 12.000 23.000 37.000 25.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 1.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 12.000 23.000 37.000 25.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.000 0 -2.000 32.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 415.000 225.000 155.000 184.000 231.000
Sum omløpsmidler 416.000 225.000 153.000 216.000 232.000
Sum eiendeler 421.000 237.000 176.000 253.000 257.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 310.000 123.000 79.000 172.000 172.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 76.000 0 0 79.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 113.000 96.000 0 83.000
Sum kortsiktig gjeld 110.000 113.000 96.000 79.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 421.000 237.000 176.000 252.000 256.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 112.000 57.000 137.000 149.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2 1.6 2.7 2.8
Likviditetsgrad 2 3.8 2 1.6 2.8 2.8
Soliditet 73.6 51.9 44.9 68.3 67.2
Resultatgrad 20.3 5.5 -14.4 -0.3 -12.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.4 0.9 1.2 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 44.7 18.6 -53.4 0.0 -30.1
Signatur
09.12.2015
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex