Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Fest I Vest
Juridisk navn:  Stiftinga Fest I Vest
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks14 Sagvågsbrekko 2 Fax:
5408 Sagvåg 5410 Sagvåg
Fylke: Kommune:
Hordaland Stord
Org.nr: 819088632
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/30/2017
Foretakstype: STI
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Ecit Stord As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.15%
Resultat  
  
-103.68%
Egenkapital  
  
-2.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.207.000 1.013.000
Resultat: -6.000 163.000
Egenkapital: 257.000 263.000
Regnskap for  Stiftinga Fest I Vest
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.207.000 1.013.000
Driftskostnader -1.213.000 -849.000
Driftsresultat -6.000 163.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -6.000 163.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -6.000 163.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 330.000 263.000
Sum eiendeler 330.000 263.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 163.000
Sum egenkapital 257.000 263.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000 0
Sum gjeld og egenkapital 330.000 263.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.207.000 1.013.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.207.000 1.013.000
Varekostnad -177.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.036.000 -849.000
Driftskostnader -1.213.000 -849.000
Driftsresultat -6.000 163.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -6.000 163.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 1.000 0
Andre fordringer 47.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 282.000 263.000
Sum omløpsmidler 330.000 263.000
Sum eiendeler 330.000 263.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 163.000
Sum egenkapital 257.000 263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 32.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 41.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 73.000 0
Sum gjeld og egenkapital 330.000 263.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 257.000 263.000
Likviditetsgrad 1 4.5
Likviditetsgrad 2 4.5 0
Soliditet 77.9 1
Resultatgrad -0.5 16.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0
Total kapitalrentabilitet -1.8 6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex