Stiftinga Familiekontoret I Nordfjord
Juridisk navn:  Stiftinga Familiekontoret I Nordfjord
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57864990
Lotevegen 23 Lotevegen 23 Fax: 57864999
6770 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Eid
Org.nr: 997118154
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 5/31/2011
Foretakstype: STI
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
19.32%
Resultat  
  
139.25%
Egenkapital  
  
9.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.886.000 4.095.000 4.504.000 3.826.000 3.685.000
Resultat: 168.000 -428.000 803.000 200.000 287.000
Egenkapital: 1.972.000 1.804.000 2.232.000 1.430.000 1.230.000
Regnskap for  Stiftinga Familiekontoret I Nordfjord
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.886.000 4.095.000 4.504.000 3.826.000 3.685.000
Driftskostnader -4.729.000 -4.533.000 -3.712.000 -3.643.000 -3.427.000
Driftsresultat 158.000 -438.000 792.000 182.000 258.000
Finansinntekter 10.000 10.000 11.000 18.000 29.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 10.000 11.000 18.000 29.000
Resultat før skatt 168.000 -428.000 803.000 200.000 287.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 168.000 -428.000 803.000 200.000 287.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 2.636.000 2.470.000 2.808.000 1.959.000 1.721.000
Sum eiendeler 2.636.000 2.470.000 2.808.000 1.959.000 1.721.000
Sum opptjent egenkapital 1.063.000 895.000 1.323.000 520.000 320.000
Sum egenkapital 1.972.000 1.804.000 2.232.000 1.430.000 1.230.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 664.000 666.000 575.000 530.000 491.000
Sum gjeld og egenkapital 2.636.000 2.470.000 2.807.000 1.959.000 1.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.856.000 4.056.000 4.488.000 3.807.000 3.670.000
Andre inntekter 30.000 39.000 16.000 19.000 14.000
Driftsinntekter 4.886.000 4.095.000 4.504.000 3.826.000 3.685.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -3.694.000 -3.449.000 -2.698.000 -2.654.000 -2.633.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.035.000 -1.084.000 -1.014.000 -989.000 -794.000
Driftskostnader -4.729.000 -4.533.000 -3.712.000 -3.643.000 -3.427.000
Driftsresultat 158.000 -438.000 792.000 182.000 258.000
Finansinntekter 10.000 10.000 11.000 18.000 29.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.000 10.000 11.000 18.000 29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 168.000 -428.000 803.000 200.000 287.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 6.000 38.000 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.630.000 2.464.000 2.770.000 1.953.000 1.721.000
Sum omløpsmidler 2.636.000 2.470.000 2.808.000 1.959.000 1.721.000
Sum eiendeler 2.636.000 2.470.000 2.808.000 1.959.000 1.721.000
Sum opptjent egenkapital 1.063.000 895.000 1.323.000 520.000 320.000
Sum egenkapital 1.972.000 1.804.000 2.232.000 1.430.000 1.230.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 8.000 86.000 57.000 71.000 67.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 305.000 230.000 205.000 177.000 161.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 351.000 350.000 313.000 281.000 263.000
Sum kortsiktig gjeld 664.000 666.000 575.000 530.000 491.000
Sum gjeld og egenkapital 2.636.000 2.470.000 2.807.000 1.959.000 1.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.972.000 1.804.000 2.233.000 1.429.000 1.230.000
Likviditetsgrad 1 4 3.7 4.9 3.7 3.5
Likviditetsgrad 2 4 3.7 4.9 3.7 3.6
Soliditet 74.8 7 79.5 73.0 71.5
Resultatgrad 3.2 -10.7 17.6 4.8 7.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 6.4 -17.3 28.6 10.2 16.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex