Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Førde Terapibasseng
Juridisk navn:  Stiftinga Førde Terapibasseng
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57828900
Langebruvegen 34 Langebruvegen 34 Fax: 57723250
6800 Førde 6800 Førde
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Førde
Org.nr: 986388265
Aksjekapital: 130.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/30/2003
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Ims Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.48%
Resultat  
  
-44.94%
Egenkapital  
  
-24.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.415.000 1.451.000 1.528.000 1.367.000 1.396.000
Resultat: -258.000 -178.000 64.000 -197.000 -23.000
Egenkapital: 811.000 1.069.000 1.247.000 1.183.000 1.379.000
Regnskap for  Stiftinga Førde Terapibasseng
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.415.000 1.451.000 1.528.000 1.367.000 1.396.000
Driftskostnader -1.680.000 -1.637.000 -1.470.000 -1.581.000 -1.447.000
Driftsresultat -265.000 -186.000 58.000 -214.000 -51.000
Finansinntekter 7.000 8.000 10.000 20.000 31.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 7.000 8.000 7.000 17.000 28.000
Resultat før skatt -258.000 -178.000 64.000 -197.000 -23.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -258.000 -178.000 64.000 -197.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 1.474.000 1.420.000 1.561.000 1.782.000 1.702.000
Sum eiendeler 1.474.000 1.420.000 1.561.000 1.782.000 1.702.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 939.000 1.117.000 1.053.000 1.249.000
Sum egenkapital 811.000 1.069.000 1.247.000 1.183.000 1.379.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 663.000 351.000 314.000 600.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 1.474.000 1.420.000 1.561.000 1.783.000 1.702.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.087.000 1.172.000 1.242.000 1.102.000 1.135.000
Andre inntekter 328.000 279.000 287.000 265.000 261.000
Driftsinntekter 1.415.000 1.451.000 1.528.000 1.367.000 1.396.000
Varekostnad -34.000 -77.000 -61.000 -94.000 -45.000
Lønninger -274.000 -218.000 -139.000 -200.000 -194.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.372.000 -1.342.000 -1.270.000 -1.287.000 -1.208.000
Driftskostnader -1.680.000 -1.637.000 -1.470.000 -1.581.000 -1.447.000
Driftsresultat -265.000 -186.000 58.000 -214.000 -51.000
Finansinntekter 7.000 8.000 10.000 20.000 31.000
Finanskostnader 0 0 -3.000 -3.000 -3.000
Finans 7.000 8.000 7.000 17.000 28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -258.000 -178.000 64.000 -197.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 30.000 153.000 282.000 154.000 182.000
Andre fordringer 109.000 32.000 66.000 34.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.336.000 1.204.000 1.213.000 1.594.000 1.495.000
Sum omløpsmidler 1.474.000 1.420.000 1.561.000 1.782.000 1.702.000
Sum eiendeler 1.474.000 1.420.000 1.561.000 1.782.000 1.702.000
Sum opptjent egenkapital 681.000 939.000 1.117.000 1.053.000 1.249.000
Sum egenkapital 811.000 1.069.000 1.247.000 1.183.000 1.379.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 202.000 305.000 293.000 568.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 7.000 25.000 10.000 10.000 9.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 455.000 20.000 11.000 21.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 663.000 351.000 314.000 600.000 323.000
Sum gjeld og egenkapital 1.474.000 1.420.000 1.561.000 1.783.000 1.702.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 811.000 1.069.000 1.247.000 1.182.000 1.379.000
Likviditetsgrad 1 2.2 4 5 3.0 5.3
Likviditetsgrad 2 2.2 4 5 3.0 5.3
Soliditet 5 75.3 79.9 66.3 81.0
Resultatgrad -18.7 -12.8 3.8 -15.7 -3.7
Rentedekningsgrad 19.3 -64.7 -6.7
Gjeldsgrad 0.8 0.3 0.3 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet -17.5 -12.5 4.4 -10.9 -1.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex