Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Førde Kyrkjetun
Juridisk navn:  Stiftinga Førde Kyrkjetun
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99151307
Kyrkjevegen 23F Kyrkjevegen 23F Fax: 57828181
6809 Førde 6809 Førde
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Førde
Org.nr: 977146755
Aksjekapital: 4.823 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/20/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Ecit Sogn & Fjordane As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.19%
Resultat  
  
-33.06%
Egenkapital  
  
4.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.729.000 1.692.000 1.799.000 1.694.000 1.631.000
Resultat: 326.000 487.000 603.000 536.000 430.000
Egenkapital: 7.881.000 7.555.000 7.068.000 6.465.000 5.929.000
Regnskap for  Stiftinga Førde Kyrkjetun
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.729.000 1.692.000 1.799.000 1.694.000 1.631.000
Driftskostnader -1.364.000 -1.154.000 -1.133.000 -1.069.000 -1.072.000
Driftsresultat 366.000 537.000 666.000 624.000 560.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000
Finanskostnader -41.000 -52.000 -65.000 -94.000 -138.000
Finans -40.000 -51.000 -64.000 -89.000 -130.000
Resultat før skatt 326.000 487.000 603.000 536.000 430.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 326.000 487.000 603.000 536.000 430.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.608.000 8.752.000 8.877.000 9.031.000 9.170.000
Sum omløpsmidler 825.000 728.000 505.000 597.000 641.000
Sum eiendeler 9.433.000 9.480.000 9.382.000 9.628.000 9.811.000
Sum opptjent egenkapital 7.831.000 7.505.000 7.018.000 6.415.000 5.879.000
Sum egenkapital 7.881.000 7.555.000 7.068.000 6.465.000 5.929.000
Sum langsiktig gjeld 1.397.000 1.799.000 2.191.000 2.963.000 3.702.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 126.000 122.000 200.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 9.433.000 9.480.000 9.381.000 9.628.000 9.812.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 570.000 693.000 661.000 675.000 637.000
Andre inntekter 1.159.000 999.000 1.138.000 1.019.000 994.000
Driftsinntekter 1.729.000 1.692.000 1.799.000 1.694.000 1.631.000
Varekostnad -117.000 -146.000 -144.000 -145.000 -177.000
Lønninger -575.000 -388.000 -350.000 -317.000 -349.000
Avskrivning -264.000 -253.000 -233.000 -220.000 -214.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -408.000 -367.000 -406.000 -387.000 -332.000
Driftskostnader -1.364.000 -1.154.000 -1.133.000 -1.069.000 -1.072.000
Driftsresultat 366.000 537.000 666.000 624.000 560.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 5.000 8.000
Finanskostnader -41.000 -52.000 -65.000 -94.000 -138.000
Finans -40.000 -51.000 -64.000 -89.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 326.000 487.000 603.000 536.000 430.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.171.000 8.395.000 8.549.000 8.700.000 8.911.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 437.000 357.000 328.000 331.000 259.000
Sum varige driftsmidler 8.608.000 8.752.000 8.877.000 9.031.000 9.170.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.608.000 8.752.000 8.877.000 9.031.000 9.170.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 230.000 102.000 61.000 32.000 38.000
Andre fordringer 97.000 53.000 49.000 46.000 44.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 498.000 574.000 395.000 518.000 559.000
Sum omløpsmidler 825.000 728.000 505.000 597.000 641.000
Sum eiendeler 9.433.000 9.480.000 9.382.000 9.628.000 9.811.000
Sum opptjent egenkapital 7.831.000 7.505.000 7.018.000 6.415.000 5.879.000
Sum egenkapital 7.881.000 7.555.000 7.068.000 6.465.000 5.929.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.397.000 1.799.000 2.191.000 2.963.000 3.702.000
Leverandørgjeld 38.000 31.000 34.000 111.000 92.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 52.000 47.000 33.000 39.000 24.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 65.000 48.000 55.000 51.000 65.000
Sum kortsiktig gjeld 155.000 126.000 122.000 200.000 181.000
Sum gjeld og egenkapital 9.433.000 9.480.000 9.381.000 9.628.000 9.812.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 670.000 602.000 383.000 397.000 460.000
Likviditetsgrad 1 5.3 5.8 4.1 3.0 3.5
Likviditetsgrad 2 5.3 5.8 4.1 3.0 3.6
Soliditet 83.5 79.7 75.3 67.1 60.4
Resultatgrad 21.2 31.7 3 36.8 34.3
Rentedekningsgrad 8.9 10.3 10.2 6.7 4.1
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.3 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.9 5.7 7.1 6.5 5.8
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR OG EIN STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex