Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Embla - Kvinneskipet Ro For Fred
Juridisk navn:  Stiftinga Embla - Kvinneskipet Ro For Fred
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70042045
Remen 26 Rådhuset Stormyra 2 Fax: 70058701
6170 Vartdal 6100 Volda
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Volda
Org.nr: 977119308
Aksjekapital: 35.000 NOK
Etableringsdato: 6/20/1994
Foretakstype: STI
Revisor: Søre Sunnmøre Kommunerevisjon Iks
Regnskapsfører: Folkestad Ragnhild
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.13%
Resultat  
  
150%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.000 23.000 15.000 27.000 28.000
Resultat: 1.000 -2.000 -3.000 8.000 -21.000
Egenkapital: 36.000 0 37.000 40.000 32.000
Regnskap for  Stiftinga Embla - Kvinneskipet Ro For Fred
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.000 23.000 15.000 27.000 28.000
Driftskostnader -13.000 -25.000 -18.000 -18.000 -49.000
Driftsresultat 1.000 -2.000 -3.000 8.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 1.000 -2.000 -3.000 8.000 -21.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -2.000 -3.000 8.000 -21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 38.000 0 40.000 42.000 34.000
Sum eiendeler 38.000 0 40.000 42.000 34.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 36.000 0 37.000 40.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 3.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 0 40.000 42.000 34.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.000 23.000 0 0 8.000
Andre inntekter 0 0 15.000 27.000 20.000
Driftsinntekter 14.000 23.000 15.000 27.000 28.000
Varekostnad 0 -7.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 -5.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -13.000 -18.000 -18.000 -49.000
Driftskostnader -13.000 -25.000 -18.000 -18.000 -49.000
Driftsresultat 1.000 -2.000 -3.000 8.000 -21.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.000 -2.000 -3.000 8.000 -21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 1.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 38.000 0 40.000 42.000 33.000
Sum omløpsmidler 38.000 0 40.000 42.000 34.000
Sum eiendeler 38.000 0 40.000 42.000 34.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 36.000 0 37.000 40.000 32.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 3.000 2.000 2.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.000 0 3.000 2.000 2.000
Sum gjeld og egenkapital 38.000 0 40.000 42.000 34.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 36.000 0 37.000 40.000 32.000
Likviditetsgrad 1 1 13.3 21.0 17.0
Likviditetsgrad 2 1 0 13.3 21.1 17.1
Soliditet 94.7 92.5 95.2 94.1
Resultatgrad 7.1 -8.7 29.6 -75.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 2.6 -7.5 19.0 -61.8
Signatur
09.12.2015
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
09.12.2015
REGNSKAPSANSVARLEG (KASSERAR) HAR FULLMAKT TIL Å DISPONERE BANKKONTOAR.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex