Stiftinga Eldres Vel, Valderøy
Juridisk navn:  Stiftinga Eldres Vel, Valderøy
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Unni Klokk Klokkmarka 18 C/O Unni Klokk Klokkmarka 18 Fax:
6050 Valderøya 6050 Valderøya
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Giske
Org.nr: 818138032
Aksjekapital: 951.000 NOK
Etableringsdato: 10/15/2016
Foretakstype: STI
Revisor: Ålesund Team-Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-100%
Egenkapital  
  
-28.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: -8.000 -4.000
Egenkapital: 678.000 951.000
Regnskap for  Stiftinga Eldres Vel, Valderøy
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -14.000 -11.000
Driftsresultat -14.000 -11.000
Finansinntekter 6.000 8.000
Finanskostnader 0 0
Finans 6.000 8.000
Resultat før skatt -8.000 -4.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -274.000 -329.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 678.000 951.000
Sum eiendeler 678.000 951.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 0
Sum egenkapital 678.000 951.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 678.000 951.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -11.000
Driftskostnader -14.000 -11.000
Driftsresultat -14.000 -11.000
Finansinntekter 6.000 8.000
Finanskostnader 0 0
Finans 6.000 8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -274.000 -329.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 678.000 951.000
Sum omløpsmidler 678.000 951.000
Sum eiendeler 678.000 951.000
Sum opptjent egenkapital 678.000 0
Sum egenkapital 678.000 951.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 0 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0
Sum gjeld og egenkapital 678.000 951.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 678.000 951.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0
Soliditet 1 1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0
Total kapitalrentabilitet -1.2 -0.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex