Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Ekstreme Voss
Juridisk navn:  Stiftinga Ekstreme Voss
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46841482
Vossabygg Vadet 11 Vossabygg Vadet 11 Fax: 56530101
5700 Voss 5700 Voss
Fylke: Kommune:
Hordaland Voss
Org.nr: 984522843
Aksjekapital: 223.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 3/5/2002 1
Foretakstype: STI
Revisor: Lyngved Revisjon As
Regnskapsfører: Økonomisenteret Voss As
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.16%
Resultat  
  
-19.43%
Egenkapital  
  
-46.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 14.297.000 14.918.000 13.190.000 16.376.000 12.415.000
Resultat: -1.168.000 -978.000 -840.000 1.768.000 596.000
Egenkapital: 1.335.000 2.503.000 3.480.000 4.321.000 2.553.000
Regnskap for  Stiftinga Ekstreme Voss
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 14.297.000 14.918.000 13.190.000 16.376.000 12.415.000
Driftskostnader -15.460.000 -15.912.000 -14.053.000 -14.658.000 -11.862.000
Driftsresultat -1.162.000 -994.000 -862.000 1.717.000 553.000
Finansinntekter 16.000 19.000 22.000 51.000 47.000
Finanskostnader -22.000 -3.000 0 0 -4.000
Finans -6.000 16.000 22.000 51.000 43.000
Resultat før skatt -1.168.000 -978.000 -840.000 1.768.000 596.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.168.000 -978.000 -840.000 1.768.000 596.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 111.000
Sum omløpsmidler 4.581.000 3.510.000 3.857.000 5.063.000 2.897.000
Sum eiendeler 4.686.000 3.615.000 3.962.000 5.168.000 3.008.000
Sum opptjent egenkapital 1.112.000 2.280.000 3.257.000 4.098.000 2.330.000
Sum egenkapital 1.335.000 2.503.000 3.480.000 4.321.000 2.553.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.352.000 1.112.000 482.000 847.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 4.687.000 3.615.000 3.962.000 5.168.000 3.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.039.000 13.913.000 12.285.000 15.139.000 11.668.000
Andre inntekter 1.258.000 1.005.000 905.000 1.237.000 747.000
Driftsinntekter 14.297.000 14.918.000 13.190.000 16.376.000 12.415.000
Varekostnad -6.934.000 -6.800.000 -6.166.000 -6.710.000 -5.512.000
Lønninger -2.106.000 -2.118.000 -1.864.000 -2.350.000 -2.211.000
Avskrivning 0 0 0 -6.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.420.000 -6.994.000 -6.023.000 -5.592.000 -4.115.000
Driftskostnader -15.460.000 -15.912.000 -14.053.000 -14.658.000 -11.862.000
Driftsresultat -1.162.000 -994.000 -862.000 1.717.000 553.000
Finansinntekter 16.000 19.000 22.000 51.000 47.000
Finanskostnader -22.000 -3.000 0 0 -4.000
Finans -6.000 16.000 22.000 51.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.168.000 -978.000 -840.000 1.768.000 596.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 6.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 6.000
Sum finansielle anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000
Sum anleggsmidler 105.000 105.000 105.000 105.000 111.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.072.000 28.000 206.000 440.000 229.000
Andre fordringer 152.000 118.000 408.000 111.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.357.000 3.364.000 3.243.000 4.512.000 2.550.000
Sum omløpsmidler 4.581.000 3.510.000 3.857.000 5.063.000 2.897.000
Sum eiendeler 4.686.000 3.615.000 3.962.000 5.168.000 3.008.000
Sum opptjent egenkapital 1.112.000 2.280.000 3.257.000 4.098.000 2.330.000
Sum egenkapital 1.335.000 2.503.000 3.480.000 4.321.000 2.553.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.215.000 538.000 144.000 220.000 45.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 306.000 75.000 150.000 264.000 107.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.831.000 499.000 187.000 362.000 303.000
Sum kortsiktig gjeld 3.352.000 1.112.000 482.000 847.000 456.000
Sum gjeld og egenkapital 4.687.000 3.615.000 3.962.000 5.168.000 3.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.229.000 2.398.000 3.375.000 4.216.000 2.441.000
Likviditetsgrad 1 1.4 3.2 8 6.0 6.4
Likviditetsgrad 2 1.4 3.2 8 6.0 6.4
Soliditet 28.5 69.2 87.8 83.6 84.8
Resultatgrad -8.1 -6.7 -6.5 10.5 4.5
Rentedekningsgrad -52.8 -331.3 150.0
Gjeldsgrad 2.5 0.4 0.1 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -24.5 -21.2 34.2 19.9
Signatur
09.12.2015
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex