Stiftinga Eid Kyrkjetun
Juridisk navn:  Stiftinga Eid Kyrkjetun
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57861785
Postboks 22 Sjøgata 90 Fax: 57861222
6771 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Sogn Og Fjordane Eid
Org.nr: 971121297
Aksjekapital: 33.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/1/1986
Foretakstype: STI
Revisor: Revisorgruppen Fjordane AS
Regnskapsfører: Nord-Vest Rekneskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
21.48%
Resultat  
  
883.33%
Egenkapital  
  
5.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2013
Omsetning: 1.018.000 838.000 1.039.000 961.000 853.000
Resultat: 47.000 -6.000 -35.000 -215.000 -243.000
Egenkapital: 904.000 856.000 862.000 897.000 1.254.000
Regnskap for  Stiftinga Eid Kyrkjetun
Resultat 2018 2017 2016 2015 2013
Driftsinntekter 1.018.000 838.000 1.039.000 961.000 853.000
Driftskostnader -884.000 -754.000 -984.000 -1.084.000 -994.000
Driftsresultat 134.000 84.000 56.000 -123.000 -141.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader -88.000 -91.000 -91.000 -94.000 -108.000
Finans -87.000 -90.000 -90.000 -93.000 -102.000
Resultat før skatt 47.000 -6.000 -35.000 -215.000 -243.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 -6.000 -35.000 -215.000 -243.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.399.000 2.513.000 2.627.000 2.850.000 3.267.000
Sum omløpsmidler 463.000 383.000 362.000 291.000 353.000
Sum eiendeler 2.862.000 2.896.000 2.989.000 3.141.000 3.620.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 317.000 323.000 358.000 714.000
Sum egenkapital 904.000 856.000 862.000 897.000 1.254.000
Sum langsiktig gjeld 1.800.000 1.889.000 1.973.000 2.056.000 2.210.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 151.000 153.000 189.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 2.861.000 2.896.000 2.988.000 3.142.000 3.620.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 535.000 384.000 526.000 512.000 355.000
Andre inntekter 482.000 454.000 513.000 449.000 498.000
Driftsinntekter 1.018.000 838.000 1.039.000 961.000 853.000
Varekostnad -94.000 -83.000 -106.000 -105.000 -99.000
Lønninger -423.000 -365.000 -432.000 -525.000 -417.000
Avskrivning -114.000 -114.000 -224.000 -259.000 -235.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -253.000 -192.000 -222.000 -195.000 -243.000
Driftskostnader -884.000 -754.000 -984.000 -1.084.000 -994.000
Driftsresultat 134.000 84.000 56.000 -123.000 -141.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000
Finanskostnader -88.000 -91.000 -91.000 -94.000 -108.000
Finans -87.000 -90.000 -90.000 -93.000 -102.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 47.000 -6.000 -35.000 -215.000 -243.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.399.000 2.513.000 2.627.000 2.850.000 3.235.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 32.000
Sum varige driftsmidler 2.399.000 2.513.000 2.627.000 2.850.000 3.267.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.399.000 2.513.000 2.627.000 2.850.000 3.267.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22.000 46.000 32.000 34.000 20.000
Andre fordringer 34.000 0 0 13.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 407.000 338.000 330.000 244.000 332.000
Sum omløpsmidler 463.000 383.000 362.000 291.000 353.000
Sum eiendeler 2.862.000 2.896.000 2.989.000 3.141.000 3.620.000
Sum opptjent egenkapital 365.000 317.000 323.000 358.000 714.000
Sum egenkapital 904.000 856.000 862.000 897.000 1.254.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.800.000 1.889.000 1.973.000 2.056.000 2.210.000
Leverandørgjeld 37.000 16.000 32.000 3.000 14.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 54.000 43.000 73.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 81.000 78.000 113.000 101.000
Sum kortsiktig gjeld 157.000 151.000 153.000 189.000 157.000
Sum gjeld og egenkapital 2.861.000 2.896.000 2.988.000 3.142.000 3.620.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 306.000 232.000 209.000 102.000 196.000
Likviditetsgrad 1 2.9 2.5 2.4 1.5 2.2
Likviditetsgrad 2 2.9 2.5 2.4 1.6 2.3
Soliditet 31.6 29.6 28.8 28.5 34.6
Resultatgrad 13.2 1 5.4 -12.8 -16.5
Rentedekningsgrad 1.5 0.9 0.6 -1.3 -1.3
Gjeldsgrad 2.2 2.4 2.5 2.5 1.9
Total kapitalrentabilitet 4.7 2.9 1.9 -3.9 -3.7
Signatur
08.12.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
08.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex