Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Stiftinga Det Norske Samlaget
Juridisk navn:  Stiftinga Det Norske Samlaget
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22707800
Postboks 4672 Sofienberg Jens Bjelkes gate 12 Fax: 22687502
0506 Oslo 562 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 935305314
Aksjekapital: 8.000.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 4/25/1977
Foretakstype: STI
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Consulatet As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.23%
Resultat  
  
-105.8%
Egenkapital  
  
-2.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 63.054.000 67.240.000 69.727.000 57.474.000 49.945.000
Resultat: -251.000 4.325.000 5.076.000 3.015.000 4.005.000
Egenkapital: 40.868.000 41.897.000 36.648.000 33.096.000 31.360.000
Regnskap for  Stiftinga Det Norske Samlaget
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 63.054.000 67.240.000 69.727.000 57.474.000 49.945.000
Driftskostnader -63.592.000 -63.271.000 -64.848.000 -54.820.000 -46.554.000
Driftsresultat -538.000 3.969.000 4.879.000 2.653.000 3.390.000
Finansinntekter 333.000 421.000 246.000 441.000 660.000
Finanskostnader -46.000 -66.000 -49.000 -80.000 -45.000
Finans 287.000 355.000 197.000 361.000 615.000
Resultat før skatt -251.000 4.325.000 5.076.000 3.015.000 4.005.000
Skattekostnad -777.000 -1.216.000 -1.524.000 -1.278.000 -1.210.000
Årsresultat -1.028.000 3.108.000 3.552.000 1.736.000 2.795.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.043.000 6.637.000 7.562.000 8.966.000 10.528.000
Sum omløpsmidler 35.716.000 49.262.000 48.487.000 39.967.000 32.280.000
Sum eiendeler 49.759.000 55.899.000 56.049.000 48.933.000 42.808.000
Sum opptjent egenkapital 32.868.000 33.897.000 28.648.000 25.096.000 23.360.000
Sum egenkapital 40.868.000 41.897.000 36.648.000 33.096.000 31.360.000
Sum langsiktig gjeld 0 22.000 208.000 768.000 1.173.000
Sum kortsiktig gjeld 8.891.000 13.980.000 19.193.000 15.069.000 10.275.000
Sum gjeld og egenkapital 49.759.000 55.899.000 56.049.000 48.933.000 42.808.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.781.000 48.371.000 47.644.000 39.007.000 31.027.000
Andre inntekter 22.273.000 18.869.000 22.083.000 18.467.000 18.917.000
Driftsinntekter 63.054.000 67.240.000 69.727.000 57.474.000 49.945.000
Varekostnad -24.183.000 -23.797.000 -29.953.000 -11.531.000 -9.265.000
Lønninger -21.567.000 -19.788.000 -19.835.000 -17.739.000 -16.308.000
Avskrivning -97.000 -122.000 -58.000 -376.000 -406.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.745.000 -19.564.000 -15.002.000 -25.174.000 -20.575.000
Driftskostnader -63.592.000 -63.271.000 -64.848.000 -54.820.000 -46.554.000
Driftsresultat -538.000 3.969.000 4.879.000 2.653.000 3.390.000
Finansinntekter 333.000 421.000 246.000 441.000 660.000
Finanskostnader -46.000 -66.000 -49.000 -80.000 -45.000
Finans 287.000 355.000 197.000 361.000 615.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.028.000 3.108.000 3.552.000 1.736.000 2.795.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.211.000 1.869.000 3.016.000 4.480.000 5.705.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 354.000 356.000 294.000 234.000 609.000
Sum varige driftsmidler 354.000 356.000 294.000 234.000 609.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.478.000 4.412.000 4.252.000 4.252.000 4.214.000
Sum anleggsmidler 14.043.000 6.637.000 7.562.000 8.966.000 10.528.000
Varebeholdning 2.414.000 2.435.000 2.219.000 1.605.000 1.520.000
Kundefordringer 10.749.000 11.690.000 14.894.000 10.201.000 4.344.000
Andre fordringer 1.137.000 3.586.000 1.073.000 601.000 548.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.416.000 31.551.000 30.301.000 27.560.000 25.868.000
Sum omløpsmidler 35.716.000 49.262.000 48.487.000 39.967.000 32.280.000
Sum eiendeler 49.759.000 55.899.000 56.049.000 48.933.000 42.808.000
Sum opptjent egenkapital 32.868.000 33.897.000 28.648.000 25.096.000 23.360.000
Sum egenkapital 40.868.000 41.897.000 36.648.000 33.096.000 31.360.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 22.000 208.000 768.000 1.173.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 22.000 208.000 768.000 1.173.000
Leverandørgjeld 1.462.000 3.145.000 3.419.000 2.636.000 1.612.000
Betalbar skatt 53.000 75.000 65.000 54.000 97.000
Skyldig offentlige avgifter 2.675.000 2.169.000 2.250.000 2.153.000 1.404.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.701.000 8.592.000 13.459.000 10.226.000 7.163.000
Sum kortsiktig gjeld 8.891.000 13.980.000 19.193.000 15.069.000 10.275.000
Sum gjeld og egenkapital 49.759.000 55.899.000 56.049.000 48.933.000 42.808.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 26.825.000 35.282.000 29.294.000 24.898.000 22.005.000
Likviditetsgrad 1 4 3.5 2.5 2.7 3.1
Likviditetsgrad 2 3.7 3.3 2.4 2.6 3.0
Soliditet 82.1 7 65.4 67.6 73.3
Resultatgrad -0.9 5.9 7 4.6 6.8
Rentedekningsgrad -11.7 60.1 99.6 38.7 90.0
Gjeldsgrad 0.2 0.3 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -0.4 7.9 9.1 6.3 9.5
Signatur
29.09.2016
STYRELEIAR ÅLEINE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.09.2016
DAGLEG LEIAR ÅLEINE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex