Stiftinga Det Historiske Tunet På Lyngheim
Juridisk navn:  Stiftinga Det Historiske Tunet På Lyngheim
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90164179
C/O Magne Brekke Postboks 385 C/O Magne Brekke Haugsneset 9 Fax:
5203 Os 5200 Os
Fylke: Kommune:
Hordaland Os (Hordaland)
Org.nr: 994251562
Aksjekapital: 150.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2009
Foretakstype: STI
Revisor: Os Revisjon ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
-67.84%
Resultat  
  
-184.33%
Egenkapital  
  
34.84%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 284.000 883.000 319.000 854.000 1.390.000
Resultat: -113.000 134.000 -112.000 -286.000 363.000
Egenkapital: 507.000 376.000 242.000 354.000 639.000
Regnskap for  Stiftinga Det Historiske Tunet På Lyngheim
Resultat 2018 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 284.000 883.000 319.000 854.000 1.390.000
Driftskostnader -397.000 -749.000 -424.000 -1.135.000 -1.027.000
Driftsresultat -113.000 134.000 -104.000 -281.000 363.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 -5.000 0
Finans 0 0 -8.000 -5.000 1.000
Resultat før skatt -113.000 134.000 -112.000 -286.000 363.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -113.000 134.000 -112.000 -286.000 363.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 294.000 343.000 354.000 329.000 329.000
Sum omløpsmidler 246.000 194.000 329.000 283.000 316.000
Sum eiendeler 540.000 537.000 683.000 612.000 645.000
Sum opptjent egenkapital 357.000 226.000 92.000 204.000 489.000
Sum egenkapital 507.000 376.000 242.000 354.000 639.000
Sum langsiktig gjeld 0 150.000 150.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 11.000 290.000 258.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 539.000 537.000 682.000 612.000 644.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 854.000 1.390.000
Andre inntekter 284.000 883.000 319.000 0 0
Driftsinntekter 284.000 883.000 319.000 854.000 1.390.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -31.000 -31.000 -27.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -366.000 -718.000 -397.000 -1.135.000 -1.027.000
Driftskostnader -397.000 -749.000 -424.000 -1.135.000 -1.027.000
Driftsresultat -113.000 134.000 -104.000 -281.000 363.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -8.000 -5.000 0
Finans 0 0 -8.000 -5.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -113.000 134.000 -112.000 -286.000 363.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 263.000 296.000 312.000 329.000 329.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 48.000 42.000 0 0
Sum varige driftsmidler 282.000 343.000 354.000 329.000 329.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 294.000 343.000 354.000 329.000 329.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 121.000 63.000 180.000 157.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 246.000 73.000 266.000 103.000 159.000
Sum omløpsmidler 246.000 194.000 329.000 283.000 316.000
Sum eiendeler 540.000 537.000 683.000 612.000 645.000
Sum opptjent egenkapital 357.000 226.000 92.000 204.000 489.000
Sum egenkapital 507.000 376.000 242.000 354.000 639.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 150.000 150.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 4.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 11.000 290.000 254.000 0
Sum kortsiktig gjeld 32.000 11.000 290.000 258.000 5.000
Sum gjeld og egenkapital 539.000 537.000 682.000 612.000 644.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 214.000 183.000 39.000 25.000 311.000
Likviditetsgrad 1 7.7 17.6 1.1 1.1 63.2
Likviditetsgrad 2 7.7 17.6 1.2 1.1 63.3
Soliditet 94.1 7 35.5 57.8 99.2
Resultatgrad -39.8 15.2 -32.6 -32.9 26.1
Rentedekningsgrad -13.0 -56.2
Gjeldsgrad 0.1 0.4 1.8 0.7 0.0
Total kapitalrentabilitet 2 -15.2 -45.9 56.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex